Objavljeno u Službene obavijesti, , Vijesti, 12.04.2024.

ODLUKU o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima, projektima i aktivnostima u području socijalne i zdravstvene skrbi

GRADONAČELNIK

KLASA: 550-01/24-01/10

URBROJ: 2196-4-2-24-7

Vinkovci, 12. travnja 2024. godine


Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" br. 26/15), članka 64. Statuta Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 2/21) i članka 30. i 31. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 6/23) donosi

ODLUKU

o raspodjeli financijskih sredstava 

temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima, projektima i aktivnostima u području socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja, rada s mladima i udrugama proisteklih iz Domovinskog rata za 2024. godinu

Članak 1.

Javni natječaj Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima, projektima i aktivnostima u području socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja, rada s mladima i udrugama proisteklih iz Domovinskog rata za 2024. godinu objavljen je dana  12. siječnja 2024. godine. Rok za podnošenje prijava bio je do 12. veljače 2024. godine.

Prijavljene programe, projekte i aktivnosti iz područja humanitarnog djelovanja, socijalne i psihosocijalne skrbi o građanima, zaštiti zdravlja građana te skrbi za stradalnike Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, zaštiti digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata kao i poboljšanje kvalitete života sudionika i stradalnika Domovinskog rata procjenjivalo je Povjerenstvo za procjenu programa, projekata i aktivnost iz područja socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja i udruga proisteklih iz Domovinskog rata, dok je prijavljene programe, projekte i aktivnosti iz područja rada s mladima procjenjivalo je Povjerenstvo za procjenu programa, projekata i aktivnost koji se odnose na rad s mladima koje su činili predstavnici Savjeta mladih Grada Vinkovaca, kako slijedi:

RB.

Naziv udruge

Naziv programa, projekta ili aktivnosti

Odobreni iznos sredstava

1.

Udruga za unapređenje kvalitete življenja "Sunčeve zrake"

Snažne niti

                                 400,00 € 

2.

Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata '91 Vinkovci

Obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata

                                 500,00 € 

3.

Koordinacija braniteljskih i stradalničkih udruga Vukovarsko-srijemske županije

Dan branitelja grada Vinkovaca

                              1.500,00 € 

4.

Udruga hrvatskih branitelja-dragovoljaca Domovinskog rata Vinkovci-Slavija

Dan priznanja RH i dan Udruge - sportske igre

                              1.500,00 € 

5.

Udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja "Hrvatska majka Vinkovci"

Zauvijek siječanja u nama žive

                              1.200,00 € 

6.

Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, podružnica Vukovarsko-srijemske županije

Zajedno u ratu, zajedno u miru

                              1.000,00 € 

7.

Udruga ratnih veterana 1. gardijske brigade "Tigrovi"

Sjećanje na Tigrove

                                 800,00 € 

8.

Veteranke Domovinskog rata Vukovarsko- srijemske županije

Festival pisane i uglazbljene domoljubne poezije Da se ne zaboravi

                              1.200,00 € 

9.

Udruga ratnih veterana 3. A brigade ZNG "Kune" Vinkovci

Ratnim stazama 3. brigade

                              1.000,00 € 

10.

Udruga braniteljica Domovinskog rata Vinkovci

Sjećanja braniteljica 2

                              1.200,00 € 

11.

Udruga veterana 5. gardijske brigade "Sokolovi"

Obilježavanje 32. obljetnice osnutka 5. gbr Sokolovi

                              1.000,00 € 

12.

Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Vinkovci

Resocijalizacija i rehabilitacija sudionika i stradalnika Domovinskog rata

                              7.815,00 € 

13.

Humanitarna udruga "Branitelj pomaže branitelju"

I Vinkovci uz Heroje do groba 2024

                              1.100,00 € 

14.

Udruga Specijalne policije iz Domovinskog rata "Krpelj" Vinkovci

Borovo Selo - Zločin bez kazbe i obilježavanje osnivanja dana jedinice

                              1.500,00 € 

15.

Udruga tigar 90/91 VSŽ Vinkovci

Prošlost ne zaboravimo, budućnost pozdravimo

                                 800,00 € 

16.

Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Vinkovci - Vinkovačko Novo Selo

Sjećanje na poginule i umrle branitelje dragovoljce Domovinskog rata

                                 800,00 € 

17.

Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata

Posljedice ratne traume na obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja Domovinskog rata

                                 800,00 € 

18.

Udruga ratnih veterana 109. brigade ZNG Vinkovci

Obilježavanje obljetnice inženjerije 109. vinkovačke brigade i 33. obljetnice osnutka 109. brigade

                              1.400,00 € 

19.

Udruga Agape - Bezuvjetna ljubav

Tečaj za trudnice

                              2.000,00 € 

20.

Dom za starije i nemoćne osobe Vinkovci

Baš za nas

                              1.000,00 € 

21.

Udruga osoba s cerebralnom paralizom i njihovih obitelji "TRN" - tvoje ruke i noge

Art šapa i šareni svijet

                              3.926,00 € 

22.

Konjički klub "Satir" Vinkovci

Program terapijskog jahanja i aktivnosti pomoću konja „Konjskim hodom u život s pokretom“

                              8.500,00 € 

23.

Udruga osoba oštećenog sluha Vukovarsko-srijemske županije i grada Vinkovaca

Gledaj ovo - vijesti i informacije prilagođene gluhim i nagluhim osobama

                              2.000,00 € 

24.

Liga protiv raka Vinkovci

Promicanje važnosti prevencije i ranog otkrivanja malignih bolesti

                              1.200,00 € 

25.

Udruga osoba s invaliditetom "Zrno"

Naša sportsko rekreativna priča - Radosni u sportu

                              3.571,00 € 

26.

Društvo multiple skleroze Vukovarsko- srijemske županije

Zajedno s multiplom sklerozom 7

                              1.000,00 € 

27.

Udruga MS Tim Hrvatska

MS Walk i nacionalni dan oboljelih od MS-a

                              1.000,00 € 

28.

Udruga slijepih Vukovarsko-srijemske županije

Aktivni i uspješni punih 70 godina

                              2.000,00 € 

29.

Gradska udruga umirovljenika grada Vinkovaca

Aktivnosti na unaprjeđenju kvalitete života umirovljenika i građana treće životne dobi

                           13.200,00 € 

30.

Vinkovačka udruga umirovljenika

Rekreacijsko plivanje vinkovačkih umirovljenika

                           11.110,00 € 

31.

Zajednica umirovljenika Vukovarsko-srijemske županije

Poboljšanje kvalitete života umirovljenika

                              2.000,00 € 

32.

Matica udruga umirovljenika Vukovarsko- srijemske županije

Zdravlje je bitno!

                              1.500,00 € 

33.

Udruga željezničkih umirovljenika  HŽ-a Vinkovci

Poboljšanje kvalitete građana treće životne dobi

                              1.500,00 € 

34.

Slavonija za život

Hod za život, obitelj i Hrvatsku

                                 800,00 € 

35.

Udruga hrvatskih brojnih obitelji 8+

Ljetovanje na otoku Prviću

                                 800,00 € 

36.

Društvo "Hrvatska žena" Vinkovci

Pilot projekt besplatne dostave obroka najpotrebitijim osobama u Vinkovcima

                              6.378,00 € 

37.

Društvo "Naša djeca" Vinkovci

S djecom i za djecu

                              2.500,00 € 

38.

Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije

Unapređenje kućnog hospicija u Vinkovcima

                              3.500,00 € 

39.

Vinkovački plivački klub Vinkovci

Aktivno starenje

                              5.000,00 € 

40.

Kulturno -umjetničko društvo "Izvor" Vinkovci

Kao jedna obitelj 2

                              1.000,00 € 

41.

Paraatletski klub "Vinkovci"

PANK - Proširimo aktivno naš krug

                              1.500,00 € 

42.

Društvo psihologa Vukovarsko-srijemske županije

Želim promjenu - podrška psihologa mladima u zajednici

                              1.500,00 € 

43.

"Cibale" udruga udomitelja za djecu i mlade Vukovarsko-srijemske županije

Razigrano djetinjstvo

                              3.000,00 € 

44.

Naši Borinci

Sportske igre mladih na Borincima

                                 500,00 € 

45.

Mladi protiv gladi

Centar za mlade grada Vinkovaca

                              5.500,00 € 
                         113.000,00 € 


Članak 3.

Sa svim korisnicima sredstava zaključit će se ugovori o sufinanciranju programa, projekata i aktivnosti kojima će se regulirati međusobni odnosi te prava i obveze ugovornih strana.

Nakon završetka provedbe programa, projekta ili aktivnosti korisnik je dužan nadležnom upravnom odjelu dostaviti dokumentirano opisno i financijsko izvješće o namjenskom korištenju sredstava.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se na internetskim stranicama Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr i u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca.                                                                                                  GRADONAČELNIK

                                                                                                 Ivan Bosančić, mag.oec.


Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font