Objavljeno u Službene obavijesti, 05.05.2020.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za udruge u kulturi i tehničkoj kulturi za 2020. godinu

GRADONAČELNIK

KLASA: 612-01/19-01/41

URBROJ: 2188/01-02-20-29

Vinkovci, 05. svibnja 2020. godine

 

            Gradonačelnik grada Vinkovaca temeljem članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" br. 26/15.), članka 47. Statuta Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 8/09., 1/13. i 2/18.) i članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 1/16. i 9/18.) donosi

ODLUKU

o raspodjeli financijskih potpora programima, projektima, aktivnostima, manifestacijama u području kulture i tehničke kulture Grada Vinkovaca za 2020. godinu

Članak 1.

Javni poziv za dodjelu financijskih potpora programima, projektima, aktivnostima, manifestacijama u području kulture i tehničke kulture Grada Vinkovaca za 2020. godinu objavljen je 20. prosinca 2019. godine. Rok za podnošenje prijava bio je 30 dana od dana objave Javnog poziva.

Članak 2.

Financiranje programa, projekata, aktivnosti, manifestacija u području kulture i tehničke kulture Grada Vinkovaca za 2020. godinu odobrava se kako slijedi:

 

A) Programi, projekti, aktivnosti, manifestacije u području kulture:

 

Red. br.

Prijavitelj

Naziv programa

Iznos

1.

Ženski vokalni sastav „Lira“

 

3.000,00 kn

   

Sudjelovanje na festivalima, natjecanjima, javni nastupi za potrebe grada i županije

3.000,00 kn

2.

Udruga ljubitelja filma „Rare“

 

12.000,00 kn

   

14. festival dokumentarnog rock filma „DORF“

10.000,00 kn

   

8. antičke filmske večeri

2.000,00 kn

3.

Udruženje manekena Loreena Vinkovci

 

5.000,00 kn

   

Modna revija – „Vinkovci Fashion Night“

5.000,00 kn

4.

Društvo Naša djeca Vinkovci

 

3.000,00 kn

   

Likovno kreativne radionice

3.000,00 kn

5.

Ana Čolaković

 

10.000,00 kn

   

„One su tu“

10.000,00 kn

6.

Kulturni centar Gatalinka

 

30.000,00 kn

   

Etno vikend u etno gradu

10.000,00 kn

 

 

Snimanje CD-a „Ja istražujem vi pjevajte“

7.000,00 kn

 

 

Gostovanje dječje skupine na folklornom festivalu u Češkoj

5.000,00 kn

 

 

25. seminar folklora Panonske zone

8.000,00 kn

7.

Društvo „Hrvatska žena“ Vinkovci

 

16.000,00 kn

   

Kreativne radionice i likovna kolonija

3.000,00 kn

 

 

Božićni koncert

6.000,00 kn

 

 

Međunarodna suradnja

4.000,00 kn

 

 

Izdavanje časopisa

3.000,00 kn

8.

SAMO POZITIVNO

 

5.000,00 kn

   

FORKED – Forum kulture i edukacije

5.000,00 kn

9.

Dječji dom sv. Ana Vinkovci

 

22.000,00 kn

   

25. Likovna radionica dječjeg doma sv. Ana Vinkovci

22.000,00 kn

10.

„Bubamara“ udruga osoba s invaliditetom

 

10.000,00 kn

   

Rock Marinfest

10.000,00 kn

11.

KUD Ljeskovac

 

10.000,00 kn

   

Obnova i nabavka narodne nošnje - Baranja

2.000,00 kn

 

 

Sudjelovanje na kulturno- gospodarskom sajmu

3.000,00 kn

 

 

7. memorijal – Tomislav Mihin

5.000,00 kn

12.

Udruga „Nova umjetnost“ Vinkovci

 

3.000,00 kn

   

Predmeti inspiracijskog života – inspiracija u današnjem vremenu

3.000,00 kn

13.

retroPERSPEKTIVA

 

12.000,00 kn

 

 

HangLoose – Rockabilly festival

12.000,00 kn

14.

Muška pjevačka grupa LIPA Vinkovci

 

5.000,00 kn

 

 

Pjesma je naš život

5.000,00 kn

15.

Josipa Rukavina

 

3.000,00 kn

 

 

ŠouŠouŠou festival 2020.

3.000,00 kn

16.

Udruga dragovoljaca narodne zaštite Vinkovci

 

2.000,00 kn

 

 

Izložba fotografija „Svjedok vremena – Nijemci 1996.-1998.“

2.000,00 kn

17.

Hrvatski velikani

 

5.000,00 kn

 

 

26. Dani Josipa i Ivana Kozarca

5.000,00 kn

18.

MNK VINKOVCI

 

5.000,00 kn

 

 

MNK VINKOVCI – Klupska monografija

2.500,00 kn

 

 

Rockanje po Vinkulji

2.500,00 kn

19.

Baletni studio Sjaj

 

2.000,00 kn

 

 

Obuka djece osnovama klasičnog baleta

2.000,00 kn

20.

Udruga Maslački

 

2.000,00 kn

 

 

Društvene igre na Sopotu i Banji

2.000,00 kn

21.

KUD „Izvor“ Vinkovci

 

5.000,00 kn

 

 

Božićni koncert 2020.

2.000,00 kn

 

 

Folklorne večeri 2020.

3.000,00 kn

22.

Kreativna udruga „BMB Creativa“ Vinkovci

 

3.000,00 kn

 

 

Sudjelovanje na manifestacijama u području kulture grada Vinkovaca

3.000,00 kn

23.

Povijesno i športsko društvo „Hrvatski sokol“ Vinkovci

 

23.000,00 kn

 

 

Nastupi garde Hrvatskog sokola

7.000,00 kn

 

 

Doprinos Vinkovaca gospodarskom, društvenom i političkom životu Hrvatske

12.000,00 kn

 

 

Organizacija nastupa povijesnih postrojbi RH za dan Grada Vinkovaca

4.000,00 kn

24.

Vinkovački šokački rodovi

 

27.000,00 kn

 

 

Šokačka zabava

5.000,00 kn

 

 

Večer vinkovačkih šokačkih rodova

10.000,00 kn

 

 

Knjiga „Sjećanje na Ciganski sokak“

12.000,00 kn

25.

Folklorni ansambl „Lisinski“

 

30.000,00 kn

 

 

Očuvanje hrvatske tradicijske kulture

15.000,00 kn

 

 

Božićni koncert

5.000,00 kn

 

 

Festival folklora Robert Bajtal

10.000,00 kn

26.

Udruga Hip-Hop VK

 

5.000,00 kn

 

 

12. međunarodni festival „Hip-Hop na Orionu“

5.000,00 kn

27.

Građansko društvo Moji Vinkovci

 

8.000,00 kn

 

 

15. Katarinska večer s dodjelom nagrada „Moji Vinkovci“

3.000,00 kn

 

 

Časopis „Moji Vinkovci“

3.000,00 kn

 

 

Koncert povodom dana Grada Vinkovaca

2.000,00 kn

28.

Kazališna družina „AsserSavus“

 

72.000,00 kn

 

 

25. Lutkarsko proljeće u Vinkovcima

5.000,00 kn

 

 

27. Festival glumca u Vinkovcima

40.000,00 kn

 

 

4. Filmski festival glumca

27.000,00 kn

29.

KUD „Žute dunje“

 

2.000,00 kn

 

 

Očuvanje i promicanje tradicijske kulture i baštine vinkovačkog kraja

2.000,00 kn

30.

Udruga kuhara i slastičara Vukovarsko-srijemske županije

 

15.000,00 kn

 

 

Revitalizacija tradicijske kulture kroz gastronomiju - Hrvatski kuharski kup (HKK) 16. Zlatna jabuka

15.000,00 kn

31.

Art klub Vinkovci

 

10.000,00 kn

   

Art tjedan

10.000,00 kn

32.

Klub kolekcionara Valens

 

2.500,00 kn

 

 

Sajam antikviteta u Vinkovcima

2.500,00 kn

33.

Udruga Škrinjica

 

2.000,00 kn

   

„Rukama se služi, ugodno se druži“

2.000,00 kn

34.

Udruga Ethno golubica

 

2.000,00 kn

 

 

Očuvanje kulturne tradicije vinkovačkog kraja kroz aktivnosti udruge u 2020. godini

2.000,00 kn

35.

Kulturno društvo Rusina

 

2.000,00 kn

   

Kulturni amaterizam

2.000,00 kn

36.

Etno udruga Vrijedne ruke

 

3.000,00 kn

 

 

Šlinga i toledo – od miraza do mode

3.000,00 kn

37.

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Vinkovci

 

5.000,00 kn

 

 

Likovne izložbe tijekom 2020.

5.000,00 kn

38.

Udruga građana „Vinkovački karneval“

 

35.000,00 kn

 

 

23. Vinkovački karneval

30.000,00 kn

 

 

Cvjetni korzo

5.000,00 kn

39.

KUD Šumari

 

25.000,00 kn

 

 

Koncert za Dan Grada Vinkovaca

10.000,00 kn

 

 

Koncertna gostovanja u RH

15.000,00 kn

40.

KUD Tkanica

 

5.000,00 kn

 

 

Promicanje kulturnih vrijednosti u gradu Vinkovcima

5.000,00 kn

41.

Udruga žena Zlatne niti

 

2.000,00 kn

 

 

Motivi grada Vinkovaca izraženi kroz iglu i zlatni konac

2.000,00 kn

42.

Državni arhiv u Vukovaru – Arhivski sabirni centar u Vinkovcima

 

10.000,00 kn

   

Brodska imovna općina, Zapisnici Zastupstva, Zapisnici Gospodarstvenog odbora, knjiga 3

10.000,00 kn

43.

Ogranak Matice hrvatske u Vinkovcima

 

50.000,00 kn

 

 

Dramski, glazbeni, likovni i drugi programi s područja kulture

20.000,00 kn

   

Nakladnička djelatnost

30.000,00 kn

44.

Lovačko društvo „Sloga“ Vinkovci

 

10.000,00 kn

 

 

Revitalizacija ostavštine Martina Ballinga

10.000,00 kn

   

UKUPNO

518.500,00 kn

 

B) Programi, projekti, aktivnosti, manifestacije u području tehničke kulture:

 

Red. br.

Prijavitelj

Naziv programa

Iznos

45.

Zagonetačko društvo Vinkovci

 

2.000,00 kn

 

 

Tiskanje 62. broja zagonetačkog lista „Pitalica“

2.000,00 kn

46.

Udruga mladih informatičara "Stjepan Radić"

 

3.000,00 kn

 

 

Radićev blok wifi

3.000,00 kn

47.

DAGIT

 

4.000,00 kn

 

 

Obilježavanje 60. godina osnivanja i rada DAGIT-a Vinkovci

4.000,00 kn

48.

Konjički klub Maestoso

 

7.000,00 kn

 

 

8. konjička revija

6.000,00 kn

 

 

Vožnja fijakerima za Dan Grada Vinkovaca

1.000,00 kn

49.

Udruga Vinkovački lađari

 

66.000,00 kn

 

 

Maraton lađa lađarskih ekipa; Maraton lađa lađarica; Maraton lađa mladih i osoba s invaliditetom (Vk jeseni)

33.000,00 kn

 

 

Maraton lađa lađarskih ekipa i mladih 10-18 godina; Maraton lađa osoba s invaliditetom (Dan Grada)

33.000,00 kn

50.

Županijska zajednica tehničke kulture VSŽ

 

3.000,00 kn

 

 

Zajednica udruga, društava i klubova

3.000,00 kn

51.

Zrakoplovni klub VRABAC Vinkovci

 

5.000,00 kn

 

 

Dječja zmajada 2020.

5.000,00 kn

52.

Kajak kanu klub Vinkovci

 

7.000,00 kn

 

 

Međunarodna kajakaška regata – Dan Grada

3.500,00 kn

 

 

Međunarodna kajakaška regata – Vk jeseni

3.500,00 kn

53.

Keramičarska udruga Nova art

 

3.000,00 kn

 

 

Dodirni zemlju

3.000,00 kn

54.

Oldtimer klub „Stari sjaj“ Vinkovci

 

5.000,00 kn

 

 

VII. Slavonski oldtimerrally

5.000,00 kn

55.

Hrvatsko filatelističko društvo Vinkovci

 

3.000,00 kn

 

 

Promocija i popularizacija filatelije

3.000,00 kn

56.

Informatičko računalni klub Vinkovci

 

3.000,00 kn

 

 

Popularizacija informatike i računalstva

3.000,00 kn

57.

Društvo energetičara VSŽ

 

3.000,00 kn

 

 

Energetika i toplinarstvo

3.000,00 kn

58.

Astronomsko društvo Oton Kučera

 

6.000,00 kn

 

 

Izrada web stranice ADOK-a na hrvatskom i engleskom jeziku

3.000,00 kn

 

 

Proljetna i jesenska škola astronomije u Vinkovcima za učenike osnovnih i srednjih škola

3.000,00 kn

59.

Vinkovački kreativni centar „Twist“

 

2.000,00 kn

 

 

Plesom do zdravlja

2.000,00 kn

60.

Zajednica tehničke kulture Vukovarsko-srijemske županije

 

7.000,00 kn

 

 

Zasada tehničke kulture

7.000,00 kn

61.

Moto klub Gladijatori Vinkovci

 

3.000,00 kn

 

 

9. rođendan motokluba Gladijatori Vinkovci

3.000,00 kn

62.

Društvo pedagoga tehničke kulture

 

3.000,00 kn

 

 

Pedagoški vođeni igrom do znanja

3.000,00 kn

63.

Foto klub Vinkovci

 

10.000,00 kn

 

 

Salon fotografije Vinkovci 2020

10.000,00 kn

64.

Udruga građana „Barutana“  Vinkovci

 

4.000,00 kn

 

 

3D modeliranje

4.000,00 kn

65.

Udruga Locus

 

4.000,00 kn

 

 

Slika radosti

4.000,00 kn

66.

Hrvatsko planinarsko društvo „Dirov brijeg“ Vinkovci

 

6.000,00 kn

 

 

Okupljanje mladeži i odraslih i osposobljavanje članova za planinarenje

6.000,00 kn

   

UKUPNO

159.000,00 kn

   

SVEUKUPNO

677.500,00 kn

 

Članak 3.

Sa svim korisnicima sredstava zaključit će se ugovor o financiranju programa, projekata, aktivnosti, manifestacija, a kojim će se regulirati međusobni odnosi te prava i obveze ugovornih strana.

Nakon završetka provedbe programa, projekta, aktivnosti, manifestacije, korisnik je dužan nadležnom upravnom odjelu dostaviti dokumentirano programsko i financijsko izvješće o namjenskom korištenju sredstava.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se na internetskim stranicama Grada Vinkovaca: http://grad-vinkovci.hr/hr

 

  GRADONAČELNIK

 Ivan Bosančić, mag.oec.

 

 

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za udruge u kulturi i tehničkoj kulturi za 2020. godinu