Objavljeno u Službene obavijesti, 13.05.2020.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima, projektima, aktivnostima i manifestacijama u području socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja i udruga proist

GRADONAČELNIK

KLASA: 550-01/19-01/68

URBROJ: 2188/01-02-20-8

Vinkovci, 27. travnja 2020. godine

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" br. 26/15.), članka 47. Statuta Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 08/09. i 1/13. ) i članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 01/16.) donosi

 

ODLUKU

o raspodjeli financijskih sredstava

temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima, projektima, aktivnostima i manifestacijama u području socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja i udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2020. godinu

 

Članak 1.

Javni natječaj Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima, projektima, aktivnostima i manifestacijama u području socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja i udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2020. godinu objavljen je dana  29. studenog 2019. godine. Rok za podnošenje prijava bio je 15. siječnja 2020. godine.

Prijavljene programe, projekte, aktivnosti i manifestacije procjenjivalo je Povjerenstvo za procjenu programa, projekata, aktivnosti i manifestacija iz područja socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja i udruga proisteklih iz Domovinskog rata.

Članak 2.

Financiranje programa i projekata putem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima, projektima, aktivnostima i manifestacijama u području socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja i udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2020. godinu odobrava se kako slijedi:

Rb.

NAZIV UDRUGE

NAZIV PROJEKTA

IZNOS (kn)

1.

Društvo multiple skleroze Vukovarsko - srijemske županije

"Zajedno s multiplom sklerozom br. 3"

1.000,00  

2.

Konjički klub "Eohippus"

"Ploveći na leđima konja - 10"

8.000,00  

3.

Društvo Naša djeca Vinkovci

"Dječji tjedan"

2.200,00  

"ARTinčica"

3.300,00  

4.

"Bubamara" udruga osoba s invaliditetom

Integracija u društvo osoba s invaliditetom u sklopu poludnevnog boravka u "Bubamari"

35.000,00  

5.

Gradska udruga umirovljenika Vinkovci

"Program svakodnevnog druženja umirovljenika i građana treće životne dobi"

80.000,00  

6.

Amaterska neprofitna udruga branitelja i sportaša - Anubis

"Sport i rekreacija = zdravlje i zabava"

1.000,00  

7.

Društvo Hrvatska žena

"Palijativa"

2.000,00  

"Smještaj djece u stanu u Zagrebu"

3.000,00  

8.

Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata "Krpelj" Vinkovci

"Obilježavanje 02.05. dana pogibije 12 Hrvatskih redarstvenika u Borovu selu"

3.000,00  

9.

Udruga umirovljenika Europskih integracija Vinkovci

"Dan umirovljenika Vukovarsko-srijemske županije"

4.000,00  

10.

Udruga slijepih Vukovarsko-srijemske županije

"I mi smo dio zajednice"

10.000,00  

11.

B.a.b.e. Budi aktivan. Budi emancipiram.

"Pravno i psihosocijalno savjetovanje žrtava obiteljskog nasilja s područja grada Vinkovaca"

3.000,00  

12.

Mladi protiv gladi

"Socijalna samoposluga Vinkovci"

8.000,00  

13.

Klupko

"Zajedno učimo o agresivnosti kod djece"

2.000,00  

14.

Agape bezuvjetna ljubav

"Priprema trudnica na trudnoću, porod i dojenje"

5.000,00  

"Savjetovalište za dojenje"

1.000,00  

15.

URV 3. A brigade Kune Vinkovci

"Nepravedno zapostavljene žrtve Mirkovci 91"

5.000,00  

16.

Veteranke Domovinskog rata Vukovarsko-srijemske županije

"Festival pisane i uglazbljene domoljubne poezije"

3.000,00  

17.

Udruga ratnih veterana 204. Vukovarske brigade

"3. memorijalna hodnja putovima proboja Vukovar-Vinkovci"

1.000,00  

18.

Liga protiv raka Vinkovci

"Promicanje važnosti prevencije i ranog otkrivanja malignih bolesti"

5.000,00  

19.

Udruga osoba oštećenog sluha Vukovarsko-srijemske županije i Grada Vinkovaca

"Gluhe i nagluhe osobe u našoj zajednici"

4.000,00  

20.

Športsko i ribolovno društvo Jezera Banja

"Priprema i provedba 10. Memorijalnog natjecanja u lovu ribe udicom na plovak Dvanaest redarstvenika"

1.000,00  

21.

Udruga ratnih veterana 109. brigade HV

"Obilježavanje obljetnica i značajnih datuma 109. brigade"

10.000,00  

22.

Udruga ratnih veterana 1. gbr Tigrovi Podružnica Vukovarsko-srijemske županije

"Sjećanje na Tigrove"

3.000,00  

23.

UHDDR 91 Vinkovci

"Rekreacija i sport"

3.000,00  

24.

Vinkovačka udruga umirovljenika

"Rekreacijsko plivanje"

43.000,00  

25.

Konjički klub Satir Vinkovci

Program terapijskog jahanja i aktivnosti "Konjskim hodom u život s pokretom"

35.000,00  

26.

Udruga branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Vinkovci -Slavija

"Sportske igre udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Vinkovci-Slavija"

4.000,00  

"Obilježavanje obljetnica pogibija branitelja dragovoljaca sa područja Vinkovci-Slavija te obljetnica značajnih za stvaranje i obranu RH"

3.000,00  

27.

Moto klub Gladijatori Vinkovci

"Obilježavanje obljetnice stradavanja članova kluba, branitelja grada Vinkovaca i 12 redarstvenika"

2.000,00  

28.

Udruga veterana okb 5 gbr Sokolovi

"Tenkisti za Vinkovce"

3.000,00  

29.

Koordinacija braniteljskih i stradalničkih udruga Vukovarsko - srijemske županije"

"Da se ne zaboravi"

3.000,00  

30.

Udruga veterana 5. gardijske brigade "Sokolovi"

"Obilježavanje 27. obljetnice osnutka 5. gardijske brigade Sokolovi"

6.000,00  

31.

UHVIDR-a Vinkovci

"Resocijalizacija i rehabilitacija članova UHVIDR-a Vinkovci"

40.000,00  

32.

Udruga umirovljenika drvaraca i šumara VSŽ

"Jednodnevni izlet u poznata izletišta i obilazak spomen obilježja iz Domovinskog rata"

2.000,00  

33.

Udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja "Hrvatska majka"

"Godine sjećanja u nama žive"

7.500,00  

34.

Hrvatska udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata grada Vinkovaca

"Zajedničkom suradnjom za ostvarivanje prava roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata"

15.000,00  

35.

Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Podružnica Vukovarsko-srijemske županije-ogranak Vinkovci

"Zajedno u ratu zajedno u miru"

3.000,00  

36.

Udruga željezničkih umirovljenika HŽ Vinkovci

"Druženje umirovljenika"

5.000,00  

37.

MS TIM HRVATSKA

"MS walk Vinkovci - MS Pilates"

5.000,00  

 

UKUPNO

383.000,00

 

Članak 3.

Sa svim korisnicima sredstava zaključit će se ugovori o sufinanciranju programa/projekata kojima će se regulirati međusobni odnosi, prava i obveze ugovornih strana.

Nakon završetka provedbe programa/projekta korisnik je dužan nadležnom upravnom odjelu dostaviti dokumentirano programsko i financijsko izvješće o namjenskom korištenju sredstava.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se na internetskim stranicama Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr i u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca.

 

 

 

 

                                                                                                  GRADONAČELNIK

                                                                                                 Ivan Bosančić, mag.oec

    

      DOSTAVITI:

  1. Upravni odjel društvenih djelatnosti,
  2. Upravni odjel za proračun i  financije,
  3. Službeni glasnik, na objavu,
  4. Pismohrana.

 

Odluka