Objavljeno u Službene obavijesti, , Vijesti, 22.04.2021.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima i projektima u području socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja i udruga proisteklih iz Domovinskog rata

GRADONAČELNIK

KLASA: 550-01/21-01/02

URBROJ: 2188/01-02-21-10

Vinkovci, 14. travnja 2021. godine

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" br. 26/15), članka 64. Statuta Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 2/21) i članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 1/16 i 9/18) donosi

ODLUKU

o raspodjeli financijskih sredstava 

temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima i projektima u području socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja i udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2021. godinu

Članak 1.

Javni natječaj Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima i projektima u području socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja i udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2021. godinu objavljen je dana  22. siječnja 2021. godine. Rok za podnošenje prijava bio je 30 dana od dana objave Javnog natječaja. 

Prijavljene programe i projekte procjenjivalo je Povjerenstvo za procjenu programa i projekata iz područja socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja i udruga proisteklih iz Domovinskog rata.

Članak 2.

Financiranje programa i projekata putem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima i projektima u području socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja i udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2021. godinu odobrava se kako slijedi: 

Rb.

Naziv udruge

Naziv projekta 

Iznos

1.

Društvo Hrvatska žena

„Psihosocijalna skrb za starije osobe s invaliditetom“

5.000,00 kn

2.

Udruga umirovljenika Europskih integracija Vinkovci

„Dan umirovljenika Vukovarsko-srijemske županije“

4.000,00 kn

3.

Udruga slijepih Vukovarsko-srijemske županije

„I mi smo dio zajednice“

10.000,00 kn

4.

Matica udruga umirovljenika VSŽ

„Međunarodni dan starijih osoba“

5.000,00 kn

5.

Agape bezuvjetna ljubav

„Savjetovalište za dojenje“

5.000,00 kn

„Priprema trudnica za trudnoću, porod i dojenje“

6.800,00 kn

6.

Društvo multiple skleroze Vukovarsko - srijemske županije

„Zajedno s multiplom sklerozom br. 4“

2.000,00 kn

7.

Društvo Naša djeca Vinkovci

„Dječji tjedan, jačanje dječje participacije“

2.000,00 kn

„Rastimo zajedno“

8.000,00 kn

8.

Udruga umirovljenika drvaraca i šumara VSŽ

„Jednodnevni izlet u poznata izletišta i obilazak spomen obilježja iz Domovinskog rata“

2.000,00 kn

9.

UHBDDR VINKOVCI – Vinkovačko Novo Selo

„Uređenje Spomen-sobe za poginule i umrle hrvatske branitelje dragovoljce Domovinskog rata

7.000,00 kn

10.

Udruga veterana 5. gardijske brigade „Sokolovi“

„Obilježavanje 29. obljetnice osnutka 5. gardijske brigade Sokolovi“

6.000,00 kn

11.

UHVIDR-a Vinkovci

„Resocijalizacija i rehabilitacija članova UHVIDR-a Vinkovci“

40.000,00 kn

„Domovinski rat kao temelj moderne hrvatske države

5.000,00 kn

12.

Hrvatska udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata grada Vinkovaca

„Zajedničkom suradnjom za ostvarivanje prava roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata“

15.000,00 kn

13.

Udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja „Hrvatska majka“ 

„Godine sjećanja u nama žive“

8.000,00 kn

14.

Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Podružnica Vukovarsko-srijemske županije-ogranak Vinkovci

„Zajedno u ratu zajedno u miru“

6.000,00 kn

15.

Udruga željezničkih umirovljenika HŽ Vinkovci

„Druženje umirovljenika“

5.000,00 kn

16.

Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata „Krpelj“ Vinkovci

„Obilježavanje 30. godina od Borova Sela

6.000,00 kn

17.

Udruga ratnih veterana 1. gbr Tigrovi Podružnica Vukovarsko-srijemske županije

„Sjećanje na Tigrove“

5.000,00 kn

18.

Vinkovačka udruga umirovljenika

„Podizanje kvalitete života umirovljenika grada Vinkovaca“

5.000,00 kn

„Rekreacijsko plivanje“

40.000,00 kn

19.

UHDDR 91 Vinkovci

„Rekreacija i sport“

5.460,00 kn

20.

Športsko i ribolovno društvo Jezera Banja

„Priprema i provedba 11. Memorijalnog natjecanja u lovu ribe udicom na plovak Dvanaest redarstvenika“

5.000,00 kn

21.

Udruga dragovoljaca Domovinskog rata - SION

„Rehabilitacija branitelja oboljelih od moždanog udara“

5.000,00 kn

22.

Mladi protiv gladi

„Socijalna samoposluga Vinkovci“

10.000,00 kn

23.

Konjički klub „Eohippus“

„Ploveći na leđima konja - 11“

10.000,00 kn

24.

Udruga branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Vinkovci -Slavija

„Dan udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Vinkovci-Slavija sportske igre“

5.000,00 kn

„Obilježavanje obljetnica pogibija branitelja dragovoljaca sa područja Vinkovci-Slavija te obljetnica značajnih za stvaranje i obranu RH“

5.000,00 kn

25.

Veteranke Domovinskog rata Vukovarsko-srijemske županije

Festival pisane i uglazbljene domoljubne poezije „Da se ne zaboravi“

6.000,00 kn

26.

Gradska udruga umirovljenika Vinkovci

„Program svakodnevnog druženja umirovljenika, građana treće životne dobi i osoba sa invaliditetom“

95.000,00 kn

27.

Konjički klub Satir Vinkovci

Program terapijskog jahanja i aktivnosti pomoću konja „Konjskim hodom u život s pokretom“

100.000,00 kn

28.

Udruga veterana okb 5 gbr Sokolovi

„Sokolovi oklopnici“

6.000,00 kn

29.

Hrvatska za Život

„Centar za život - Vinkovci“

5.000,00 kn

30.

URV 3. A brigade Kune Vinkovci

„Očuvanje sjećanja na Domovinski rat“

6.000,00 kn

31.

Udruga za unapređenje kvalitete življenja „Sunčeve zrake“

„Novi početak“

3.000,00 kn

32.

Liga protiv raka Vinkovci

„Promicanje važnosti prevencije i ranog otkrivanja malignih bolesti“

7.000,00 kn

33.

Župa rođenja sv. Ivana Krstitelja

„Opremanje Kućnog hospicija“

10.000,00 kn

34.

B.a.b.e. Budi aktivan. Budi emancipiram

„Pravno i psihosocijalno savjetovanje žrtava obiteljskog nasilja s područja grada Vinkovaca“

5.000,00 kn

35.

Moto klub Gladijatori Vinkovci

„Obilježavanje obljetnice stradavanja članova kluba, branitelja grada Vinkovaca i 12 redarstvenika“

3.000,00 kn

36.

Koordinacija braniteljskih i stradalničkih udruga Vukovarsko - srijemske županije

„Branitelji za Vinkovce“

7.000,00 kn

37.

Udruga ratnih veterana 109. brigade HV

„Obilježavanje obljetnica i značajnih datuma 109. brigade“

12.000,00 kn

 

UKUPNO

508.260,00

 

Članak 3.

Sa svim korisnicima sredstava zaključit će se ugovori o sufinanciranju programa, projekata kojima će se regulirati međusobni odnosi te prava i obveze ugovornih strana.

Nakon završetka provedbe programa, projekta korisnik je dužan nadležnom upravnom odjelu dostaviti dokumentirano programsko i financijsko izvješće o namjenskom korištenju sredstava.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se na internetskim stranicama Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr i u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca.

 

 

 

 

                                                                                                  GRADONAČELNIK

                                                                                                 Ivan Bosančić, mag.oec