Objavljeno u Službene obavijesti, 17.04.2019.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima i projektima u području socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja i udruga proisteklih iz Dom. rata za 2019. god.

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" br. 26/15.), članka 47. Statuta Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 08/09. i 1/13. ) i članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 01/16 i 9/18) donosi

 

 

ODLUKU

o raspodjeli financijskih sredstava

temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima i projektima u području socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja i udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2019. godinu

 

 

Članak 1.

 

            Javni natječaj Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima i projektima u području socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja i udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2019. godinu objavljen je dana  11. siječnja 2019. godine. Rok za podnošenje prijava bio je 30 dana od dana objave natječaja.

            Prijavljene projekte/programe procjenjivao je Upravni odjel društvenih djelatnosti i Povjerenstvo za procjenu programa/projekata iz područja socijalne skrbi, zdravstvene zaštite, humanitarnog djelovanja i udruga proisteklih iz Domovinskog rata.

 

 

 

 

Članak 2.

 

            Financiranje programa i projekata putem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima i projektima u području socijalne i zdravstvene skrbi humanitarnog djelovanja i udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2019. godinu odobrava se kako slijedi:

 

R.BR.

PRIJAVITELJ

NAZIV PROGRAMA

IZNOS (kn)

1.

Gradska udruga umirovljenika grada Vinkovaca

Program svakodnevnog druženja građana treće životne dobi

80.000,00

2.

Udruga željezničkih umirovljenika HŽ Vinkovci

Druženje umirovljenika i izleti

5.000,00

3.

Konjički klub Satir Vinkovci

 

Konjskim hodom u život s pokretom

 

35.000,00

4.

Društvo „Hrvatska žena“ Vinkovci

Palijativna skrb

2.000,00

Smještaj djece u stanu u Zagrebu

3.000,00

5.

Društvo naša djeca Vinkovci

Dječji tjedan

2.200,00

Za osmijeh djeteta u bolnici Artinčica

3.300,00

6.

Humanitarna udruga „Put mira“

Humanitarno djelovanje na području Grada  i VSŽ

5.000,00

7.

Udruga slijepih Vukovarsko-srijemske županije

I mi smo dio zajednice

10.000,00

8.

Vinkovačka udruga umirovljenika

Rekreacijsko plivanje

43.000,00

9.

Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Ogranak za Grad Vinkovce

Set psihosocijalnih radionica za branitelje

3.000,00

10.

Udruga umirovljenika drvaraca-šumara Vukovarsko – srijemske županije Vinkovci

Jednodnevni izleti u poznata izletišta

7.000,00

11.

B. a. B. e.

Pravno i psihosocijalno savjetovanje žrtava obiteljskog nasilja s područja grada Vinkovaca

3.000,00

12.

Mladi protiv gladi

Socijalna samoposluga

8.000,00

13.

Udruga dragovoljaca narodne zaštite Vinkovci

Izložba fotografija porušene Slavonije tijekom Domovinskog rata

3.000,00

14.

Udruga ratnih veterana 3.A brigade  „KUNE“ Vinkovci

Nepravedno zapostavljene žrtve akcije Mirkovci 1991.

5.000,00

15.

Udruga veterana oklopne bojne 5. gardijske brigade „Sokolovi“

Obilježavanje dana Grada Vinkovaca, 5. sportski susreti OKB 5. GBR „Sokolovi“

3.000,00

16.

Udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja „Hrvatska majka“ Vinkovci

Živimo u godinama sjećanja

7.500,00

17.

 

Udruga hrvatskih branitelja  dragovoljaca Domovinskog rata,  Vinkovci-Slavija

Obilježavanje obljetnica pogibija branitelja dragovoljaca sa područja Vinkovci-Slavija te obljetnica značajnijih za stvaranje i obranu RH

3.000,00

Sportske igre „Udruge branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Vinkovci -Slavija

4.000,00

18.

Udruga osoba oštećenog sluha Vukovarsko - srijemske županije i Grada Vinkovaca

Paket pomoći socijalno ugroženim gluhim osobama

4.000,00

19.

MS tim Hrvatska

Ms walk – Nacionalni dan MS-Slavonski Brod

5.000,00

20.

Udruga ratnih veterana 109.brigade ZNG Vinkovci

Obilježavanje obljetnice brigade i  značajnih događanja 109.brigade

10.000,00

21.

Udruga veterana 5. gardijske brigade „Sokolovi“

Obilježavanje obljetnica i očuvanje sjećanja na Domovinski rat

6.000,00

22.

Moto klub Gladijatori

Obljetnica stradavanja članova kluba, branitelja Grada Vinkovaca i 12 redarstvenika

2.000,00

23.

Udruga braniteljica Domovinskog rata Vinkovci

Čuvanje sjećanja

5.000,00

24.

Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata „Krpelj“ Vinkovci

Obilježavanje dana stradavanja hrvatskih branitelja, 12 redarstvenika

3.000,00

25.

Udruga dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga 1. samostalne bojne „Marijan Baotić“ Vinkovci  

Vinkovci vrata Hrvatske

4.000,00

26.

Udruga civilnih stradalnika Domovinskog rata RH , Vukovarsko srijemska županija

Kreativne radionice sa ciljem socijalizacije  civilnih stradalnika i psihosocijalne pomoći

3.000,00

27.

Udruga ratnih veterana 1. GBR „Tigrovi“ Podružnica Vukovarsko -srijemska

Sjećanje na tigrove

3.000,00

28.

Udruga „Veteranke Domovinskog rata Vukovarsko-srijemske županije“

Okrugli stol „Žene braniteljice i politika“

3.000,00

29.

Koordinacija braniteljskih i stradalničkih udruga Vukovarsko-srijemske županije

Zajedništvom za Vinkovce

3.000,00

30.

Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata 91 Vinkovci

Rekreacija i sport

3.000,00

31.

Hrvatska udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Vinkovaca

Zajedničkom suradnjom za ostvarivanje prava roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata

15.000,00

32.

Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Vinkovci

  1. Resocijalizacija i rehabilitacija HRVI  članova udruge HVIDR-a Vinkovci

40.000,00

Obilježavanje 22. obljetnice osnutka HVIDR-e Vinkovci

10.000,00

33.

Športsko ribolovno društvo „Jezera Banja“

Priprema i provedba 9. Memorijalnog natjecanja u lovu ribe udicom na plovak „Dvanaest redarstvenika“

3.000,00

34.

Udruga Agape -Bezuvjetna ljubav

Priprema budućih majki na trudnoću, porod i majčinstvo

5.000,00

35.

Udruga osoba s invaliditetom „Bubamara“

Poludnevni boravak u Bubamari

35.000,00

36.

Konjički klub „Eohippus“

Ploveći na leđima konja 9.

8.000,00

37.

Liga protiv raka

Promicanje važnosti prevencije i ranog otkrivanja  malignih bolesti

5.000,00

38.

Centar za nerođeni život „Betlehem“

Pelene za malene

3.000,00

39.

Udruga umirovljenika europskih integracija

Dan umirovljenika Vukovarsko – srijemske županije

      4.000,00

40.       

Udruga Klupko

Stres kao prijatelj

3.000,00

 

 

UKUPNO

420.000,00

 

 

 

Članak 3.

 

      Sa svim korisnicima sredstava zaključit će se ugovori o sufinanciranju programa/projekata kojima će se regulirati međusobni odnosi, prava i obveze ugovornih strana.

       Nakon završetka provedbe programa/projekta korisnik je dužan nadležnom upravnom odjelu dostaviti dokumentirano programsko i financijsko izvješće o namjenskom korištenju sredstava.

 

 

 

Članak 4.

 

      Ova Odluka objavit će se na internetskim stranicama Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr i u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca.

 

 

 

                                                                                                  GRADONAČELNIK

                                                                                                 Ivan Bosančić, mag.oec

 

 

     DOSTAVITI:

  1. Upravni odjel društvenih djelatnosti, ovdje,
  2. Upravni odjel za proračun i  financije, ovdje,
  3. Službeni glasnik, na objavu. ovdje,
  4. Arhiva Gradonačelnika, ovdje,
  5. Pismohrana.
Odluka