Objavljeno u Službene obavijesti, 06.04.2022.

Odluka o raspodjeli financijskih potpora programima u području kulture i tehničke kulture Grada Vinkovaca za 2022. godinu

GRADONAČELNIK

KLASA: 610-01/22-01/02

URBROJ: 2196-4-2-22-5

Vinkovci, 05. travnja 2022. godine

 

 

            Gradonačelnik grada Vinkovaca temeljem članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" br. 26/15.), članka 64. Statuta Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 2/21.) i članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 1/16. i 9/18.) donosi

 

 

ODLUKU

o raspodjeli financijskih potpora programima u području kulture i tehničke kulture Grada Vinkovaca za 2022. godinu

 

Članak 1.

Javni poziv za dodjelu financijskih potpora programima u području kulture i tehničke kulture Grada Vinkovaca za 2022. godinu objavljen je 21. siječnja 2022. godine. Rok za podnošenje prijava bio je 30 dana od dana objave Javnog poziva. 

 

Članak 2.

Financiranje programa u području kulture i tehničke kulture Grada Vinkovaca za 2022. godinu odobrava se kako slijedi: 

 

A) Programi u području kulture:

 

Red. br.

Prijavitelj

Naziv programa

Iznos

1.

Kulturno umjetničko društvo „Ljeskovac“ Vinkovci

 

12.000,00 kn

 

 

Sudjelovanje na kulturno-gospodarskom sajmu-Jesen u Lici 2022.

3.000,00 kn

 

 

Sudjelovanje na međunarodnoj kulturno-gospodarskoj manifestaciji-Vionica 2022

3.000,00 kn

 

 

Obnova i nabavka narodnih nošnji i instrumenata

2.000,00 kn

 

 

9. Noć folklora

4.000,00 kn

2.

Udruga za medijsku kulturu, pluralizam i komunikaciju (UMKPK) PRESS+

 

5.000,00 kn

 

 

Media In Time festival novinarstva

5.000,00 kn

3.

Mađarsko kulturno umjetničko društvo Vinkovci

 

13.000,00 kn

 

 

Proslava svetog Ladislava u 10. okrugu Kobanya-Budimpešta

13.000,00 kn

4.

Kulturni centar „Gatalinka“ Vinkovci

 

40.000,00 kn

 

 

Etno vikend u etno gradu

20.000,00 kn

 

 

27. Seminar folklora Panonske zone

15.000,00 kn

 

 

Međunarodni dječji festival u Francuskoj - Rife 2022.

5.000,00 kn

5.

Kulturno društvo Rusina Vinkovci

 

4.000,00 kn

 

 

Kulturni amaterizam

4.000,00 kn

6.

Udruga „Ethno golubica“

 

4.000,00 kn

 

 

Očuvanje kulturne tradicije vinkovačkog kraja kroz aktivnosti udruge u 2022. godini

4.000,00 kn

7.

Keramičarska udruga „Nova art“

 

12.000,00 kn

 

 

B(Z)latne ruke

4.000,00 kn

 

 

Izrada rimskog nakita u keramici

4.000,00 kn

 

 

Dodirni zemlju!

4.000,00 kn

8.

Kulturno-umjetničko društvo „Žute dunje“

 

7.000,00 kn

 

 

Promicanje kulture i običaja Vinkovačkog kraja

7.000,00 kn

9.

Društvo „Hrvatska žena“ Vinkovci

 

17.000,00 kn

 

 

Edukativne radionice u kulturi

10.000,00 kn

 

 

Časopis "Hrvatska žena"

7.000,00 kn

10.

Vrijedne ruke – etno udruga za izradu starih i zaboravljenih ručnih radova

 

13.000,00 kn

 

 

Vez i Svilovez

6.000,00 kn

 

 

Vinkovci kroz tisućljeća - poliptih

4.000,00 kn

 

 

Eko-etno sajam u Otočcu

3.000,00 kn

11.

 

Ženski vokalni sastav „Lira“

 

 

6.000,00 kn

 

 

Glazba za sve

6.000,00 kn

12.

Lajaroš Vinkovci

 

10.000,00 kn

 

 

Josip Runjanin i Hrvatska himna

7.000,00 kn

 

 

Obilježavanje 30 godina postojanja Ultras Vinkovci

3.000,00 kn

13.

Udruga kuhara i slastičara Vukovarsko-srijemske županije

 

15.000,00 kn

 

 

Revitalizacija tradicijske gastro-kulture kroz gastronomiju Hrvatski kuharski kup (HKK)                16. Zlatna jabuka

15.000,00 kn

14.

Folklorni ansambl „Lisinski“ Vinkovci

 

60.000,00 kn

 

 

Božićni koncert FA „Lisinski“

3.000,00 kn

 

 

21. Festival folklora "Robert Bajtal"

10.000,00 kn

 

 

Unapređenje kvalitete očuvanja hrvatske tradicijske kulture

47.000,00 kn

15.

Povijesno i športsko društvo „Hrvatski sokol“ Vinkovci

 

35.000,00 kn

 

 

Doprinos Vinkovaca gospodarskom, društvenom i političkom životu Hrvatske

25.000,00 kn

 

 

Nastupi garde Hrvatskog sokola

10.000,00 kn

16.

Zvonimir Tanocki

 

10.000,00 kn

 

 

Izložba autorske fotografije "Od štajge do Bosuta"

10.000,00 kn

17.

Umjetnička družina „Nova umjetnost“

 

3.000,00 kn

 

 

Simboli Vinkovaca-suvenirski program

3.000,00 kn

18.

Društvo Naša djeca Vinkovci

 

10.000,00 kn

 

 

Likovno kreativne radionice i Bajkaonica

10.000,00 kn

19.

Državni arhiv u Vukovaru – Arhivski sabirni centar u Vinkovcima

 

40.000,00 kn

 

 

Didaktička igra "Vinkovci, od davnine"

40.000,00 kn

20.

Art club Vinkovci

 

10.000,00 kn

 

 

Art tjedan

10.000,00 kn

21.

„Hrvatski velikani“

 

7.000,00 kn

 

 

28. Dani Josipa i Ivana Kozarca

7.000,00 kn

22.

Dječji dom sv. Ana Vinkovci

 

22.000,00 kn

 

 

27. Likovna radionica dječjeg doma Sv. Ana Vinkovci

22.000,00 kn

23.

Udruženje manekena „Loreena“ Vinkovci

 

10.000,00 kn

 

 

Modna revija 

„Vinkovci fashion night“

10.000,00 kn

24.

Kreativna udruga „BMB Creativa“ Vinkovci

 

12.000,00 kn

 

 

"Maštu uključi, šalicu naruči"

2.000,00 kn

 

 

Stopama Rimljana

8.000,00 kn

 

 

Šokac jesam, šokačko mi tilo…

2.000,00 kn

25.

Kulturno umjetničko društvo „Šumari“ Vinkovci

 

30.000,00 kn

 

 

Koncert povodom obilježavanja 70. godišnjice rada KUD-a "Šumari"

10.000,00 kn

 

 

Koncertna gostovanja

20.000,00 kn

26.

Udruga za proaktivno djelovanje u zajednici retroPERSPEKTIVA

 

22.000,00 kn

 

 

6. Hang Loose-Rockabilly festival

22.000,00 kn

27.

SAMO POZITIVNO Udruga za promicanje pozitivnih vrijednosti

 

12.000,00 kn

 

 

FORKED - Forum kulture i edukacije

7.000,00 kn

 

 

Virtualni muzej rukotvorina

5.000,00 kn

28.

Ogranak Matice hrvatske u Vinkovcima

 

50.000,00 kn

 

 

Dramski, glazbeni, likovni i drugi programi s područja kulture

20.000,00 kn

 

 

Nakladnička djelatnost

30.000,00 kn

29.

Anamarija Tenđera

 

11.000,00 kn

 

 

Promocija i izložba fotografija "ŽIVOT"

11.000,00 kn

30.

Muška pjevačka grupa „LIPA“ Vinkovci

 

12.000,00 kn

 

 

Pjesmom kroz život

12.000,00 kn

31.

Nikolina Starčević Vorgić

 

8.000,00 kn

 

 

Izrada slikovnice "Pronađeno blago: Vulkan i Vinkovci"

8.000,00 kn

32.

Vesela vrenjača

 

22.000,00 kn

 

 

Valensiranje

22.000,00 kn

33.

Ivica Aničić

 

6.000,00 kn

 

 

Izložba fotografija - Obilježavanje 40 godina od prvog plasmana u 1. nogometnu ligu i 30 godina od prve HNL utakmice i osnivanja navijačke skupine Ultras Vinkovci

6.000,00 kn

34.

Udruga "Prima Valentiniana" Vinkovci

 

20.000,00 kn

 

 

"Gloria Romanorum"

20.000,00 kn

35.

Udruga za očuvanje tradicionalnih obrta i rukotvorina „Škrinjica“

 

6.000,00 kn

 

 

"Kreativom kroz godinu"

6.000,00 kn

36.

Udruga za promicanje urbane umjetnosti i kulture mladih grada Vinkovaca Hip-Hop Vk

 

5.000,00 kn

 

 

14. Međunarodni festival "Hip-Hop na Orionu"

5.000,00 kn

37.

CIBALE udruga udomitelja za djecu i mlade

 

10.000,00 kn

 

 

S djecom kroz godišnja doba

10.000,00 kn

38.

Skica, udruga za poticanje umjetničke svijesti i stvaralaštva

 

17.000,00 kn

 

 

One su tu

17.000,00 kn

39.

Građansko društvo „Moji Vinkovci“

 

10.000,00 kn

 

 

Časopis "Moji Vinkovci"

4.000,00 kn

 

 

10 mini izložbi

3.000,00 kn

 

 

Katarinska večer s dodjelom nagrada "Moji Vinkovci"

3.000,00 kn

40.

Vinkovački šokački rodovi

 

38.000,00 kn

 

 

Koncert tradicijske tamburaške glazbe

14.000,00 kn

 

 

Tradicijskom glazbom, plesom i pjesmom kroz očuvanje kulturne baštine

7.000,00 kn

 

 

Čuvanje šokačkih običaja u bogatoj šokačkoj kulturi

17.000,00 kn

41.

KUD Tkanica Vinkovci

 

5.000,00 kn

 

 

Promicanje kulturnih vrijednosti u gradu Vinkovcima

5.000,00 kn

42.

Kulturno-umjetničko društvo „Izvor“ Vinkovci

 

10.000,00 kn

 

 

Božićni koncert 2022. godine

3.000,00 kn

 

 

Folklorne večeri 2022. godine

2.000,00 kn

 

 

11. Susreti u Neudorfu 2022. godine

5.000,00 kn

43.

Udruga žena „Zlatne niti“ Vinkovci

 

3.000,00 kn

 

 

Slavonski vez čine zlatne i srebrne niti

3.000,00 kn

44.

Udruga ljubitelja kuhanja Ervenica Vinkovci

 

20.000,00 kn

 

 

Organizacija natjecanja u kuhanju - Vinkovačka čobanijada

20.000,00 kn

45.

Udruga građana „Vinkovački karneval“

 

45.000,00 kn

 

 

Karneval u Vinkovcima 2022.

35.000,00 kn

 

 

Cvjetni korzo 2022.

3.000,00 kn

 

 

Četvrt stoljeća karnevala u Vinkovcima

7.000,00 kn

   

UKUPNO

739.000,00 kn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Programi u području tehničke kulture

 

Red. br.

Prijavitelj

Naziv programa

Iznos

46.

Udruga mladih informatičara "Stjepan Radić" Vinkovci

 

15.000,00 kn

 

 

Radićev blok wifi

15.000,00 kn

47.

Centar za napredne tehnologije Agro-Quantum Vinkovci

 

6.000,00 kn

 

 

Indukcijski grijač vode

6.000,00 kn

48.

Motoklub Gladijatori

 

3.000,00 kn

 

 

10. rođendan moto kluba Gladijatori Vinkovci

3.000,00 kn

49.

Zagonetačko društvo Vinkovci

 

2.000,00 kn

 

 

Tiskanje 64. broj vinkovačkog zagonetačkog lista „Pitalica“

2.000,00 kn

50.

Udruga Vinkovački lađari

 

50.000,00 kn

 

 

Dan Grada Vinkovaca:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Maraton lađa lađarskih ekipa -seniori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2. Maraton lađa mladih 10-18 godina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3. Maraton lađa osoba s invaliditetom

30.000,00 kn

 

 

Vinkovačke jeseni:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Maraton lađa lađarskih ekipa -seniori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Maraton lađa mladih 10-18 godina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Maraton lađa lađarica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Maraton lađa osoba s invaliditetom

20.000,00 kn

51.

Kajak kanu klub „Vinkovci“

 

7.000,00 kn

 

 

Međunarodna kajakaška regata -

Dan Grada

4.000,00 kn

 

 

Međunarodna kajakaška regata -

Vinkovačke jeseni

3.000,00 kn

52.

Klub elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Vinkovci

 

4.000,00 kn

 

 

Digitalna transformacija i primjene digitalnih tehnologija

4.000,00 kn

53.

Konjički klub „Maestoso“

 

15.000,00 kn

 

 

9. Vinkovačka konjička revija

10.000,00 kn

 

 

Sudjelovanje u proslavi 

Dana Grada Vinkovaca, 

vožnja fijakerima

5.000,00 kn

54.

Hrvatsko filatelističko društvo Vinkovci

 

6.000,00 kn

 

 

Popularizacija i promocija filatelije u javnosti i društvu

6.000,00 kn

55.

Udruga Locus

 

15.000,00 kn

 

 

Locus u Jeseni

3.650,00 kn

 

 

Stem4all

5.600,00 kn

 

 

Locus Romanus

5.750,00 kn

56.

Umjetnička organizacija "Asser Savus"

 

88.000,00 kn

 

 

27. Lutkarsko proljeće u Vinkovcima

6.000,00 kn

 

 

29. Festival glumca u Vinkovcima

55.000,00 kn

 

 

6. Filmski festival glumca

27.000,00 kn

57.

VVIT–Udruga za promicanje i razvoj ICT sektora Vukovarsko-srijemske županije

 

7.000,00 kn

 

 

"I ti možeš IT!"

7.000,00 kn

58.

Oldtimer klub „Stari sjaj“ Vinkovci

 

15.000,00 kn

 

 

VIII. Slavonski oldtimer rally

10.000,00 kn

 

 

Stari sjaj u Vinkovcima

5.000,00 kn

59.

Udruga ljubitelja filma "Rare" Vinkovci

 

12.000,00 kn

 

 

10. Antičke filmske večeri

2.000,00 kn

 

 

16. festival dokumentarnog rock filma "DORF"

10.000,00 kn

60.

Informatičko računalski klub Vinkovci

 

7.000,00 kn

 

 

Promicanje informatičko računalne kulture grada Vinkovaca

7.000,00 kn

61.

Društvo energetičara Vukovarsko-srijemske županije

 

6.000,00 kn

 

 

Energetika i toplinarstvo

6.000,00 kn

62.

Županijska zajednica 

tehničke kulture županije 

Vukovarsko-srijemske

 

12.000,00 kn

 

 

Tehnička kultura mladima kao funkcija obrazovanja i razvoja

12.000,00 kn

63.

Zajednica tehničke kulture Vinkovci

 

7.000,00 kn

 

 

Promicanje tehničke kulture grada Vinkovaca

7.000,00 kn

64.

Zrakoplovni klub VRABAC Vinkovci

 

15.000,00 kn

 

 

Dan Grada 2022. - Međužupanijsko natjecanje zrakoplova

10.000,00 kn

 

 

Dječja zmajada - 2022.

5.000,00 kn

65.

Društvo arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara Vinkovci

 

30.000,00 kn

 

 

Program stručnog usavršavanja osoba, djelovanje i potrebe DAGIT-a u 2022. godini

30.000,00 kn

66.

Udruga građana Liberta Vinkovci

 

2.000,00 kn

 

 

Zoom kadrovi grada Vinkovaca

2.000,00 kn

67.

Vinkovački kreativni centar "Twist"

 

2.000,00 kn

 

 

"Plesom do zdravlja 2022 g."

2.000,00 kn

68.

Klub ljubitelja željeznice

 

6.000,00 kn

 

 

Željeznički kolodvor Vinkovci u sedmoj umjetnosti

6.000,00 kn

   

UKUPNO

332.000,00 kn

   

SVEUKUPNO

1.071.000,00 kn

 

Članak 3.

Sa svim korisnicima sredstava zaključit će se ugovor o financiranju programa a kojim će se regulirati međusobni odnosi te prava i obveze ugovornih strana. 

Nakon završetka provedbe programa, korisnik je dužan nadležnom upravnom odjelu dostaviti dokumentirano programsko i financijsko izvješće o namjenskom korištenju sredstava.

 

 

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se na internetskim stranicama Grada Vinkovaca: http://grad-vinkovci.hr/hr

 

 

 

    GRADONAČELNIK

                                                                                                                                                                                                           Ivan Bosančić, mag.oec.


Odluka o raspodjeli financijskih potpora 2022. godine.pdf