Objavljeno u Službene obavijesti, 19.04.2019.

Odluka o raspodjeli financijskih potpora iz Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2019. godinu

 

GRADONAČELNIK

KLASA: 612-01/18-01/45

URBROJ: 2188/01-02-19-197

Vinkovci, 19. travnja 2019. godine

 

 

            Gradonačelnik grada Vinkovaca temeljem članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" br. 26/15.), članka 47. Statuta Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 8/09., 1/13. i 2/18.) i članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 1/16. i 9/18.) donosi

 

 

ODLUKU

o raspodjeli financijskih potpora iz Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2019. godinu

 

 

 

Članak 1.

            Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2019. godinu objavljen je 11. siječnja 2019. godine. Rok za podnošenje prijava bio je 30 dana od dana objave natječaja.

 

Članak 2.

Financiranje programa i projekata putem Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2019. godinu odobrava se kako slijedi:

 

 

A) Projekti ustanova, udruga, građana i drugih pravnih osoba u kulturi

 

Red. br.

Prijavitelj

Naziv programa

Iznos

1.

Ženski vokalni sastav „Lira“

 

3.000,00 kn

   

Dramski, glazbeni, likovni i drugi programi s područja kulture

3.000,00 kn

2.

Mađarsko kulturno umjetničko društvo Vinkovci

 

6.000,00 kn

   

8. Večer mađarske kulture

6.000,00 kn

3.

KUD Ljeskovac

 

10.000,00 kn

   

Obnova i nabavka slavonske narodne nošnje (vinkovačko-rokovačkog kraja)

  2.000,00 kn

   

6. memorijal – Tomislav Mihin

  5.000,00 kn

 

 

Sudjelovanje na kulturno-gospodarskom sajmu

  3.000,00 kn

4.

KUD Tkanica Vinkovci

 

5.000,00 kn

   

Promicanje kulturnih vrijednosti u gradu Vinkovcima

5.000,00 kn

5.

Udruga ljubitelja filma „Rare“

 

12.000,00 kn

   

EDIT – 7. Antičke filmske večeri

2.000,00 kn

 

 

13. festival dokumentarnog rock filma „DORF“

10.000,00 kn

6.

retroPERSPEKTIVA

 

12.000,00 kn

   

Hang Loose – Rockabilly festival

10.000,00 kn

 

 

InBook

2.000,00 kn

7.

Etno udruga „Vrijedne ruke“ Vinkovci

 

3.000,00 kn

   

Međunarodni projekt – „Vuna – inspiracija kroz stoljeća“

3.000,00 kn

8.

Kulturno društvo Rusina Vinkovci

 

3.000,00 kn

   

Kulturni amaterizam

3.000,00 kn

9.

Društvo „Hrvatska žena“ Vinkovci

 

16.000,00 kn

   

Kreativne radionice

1.000,00 kn

 

 

Organizacija humanitarnog koncerta

4.000,00 kn

 

 

Susret likovnih umjetnika

3.000,00 kn

 

 

Međunarodna suradnja

4.000,00 kn

 

 

Izdavanje časopisa i brošura

4.000,00 kn

10.

Udruga „Ethno Golubica“

 

3.000,00 kn

   

Tako su igrali naši stari – gostovanja u 2019.

3.000,00 kn

11.

Kulturni centar Gatalinka

 

30.000,00 kn

   

24. seminar folklora Panonske zone

15.000,00 kn

   

Državno natjecanje „Etno frizura Hrvatske“

8.000,00 kn

 

 

Sufinanciranje gostovanja KC Gatalinka u Chorvatsky Grob u Slovačkoj

1.000,00 kn

   

Etno frizure svijeta

1.000,00 kn

   

Vinkovačke jeseni – etno kreacija i etno frizura Hrvatske

5.000,00 kn

12.

Udruga Škrinjica

 

1.000,00 kn

   

Pletem, vezem, šaram, valjam

1.000,00 kn

13.

Klub kolekcionara Valens

 

2.500,00 kn

   

Sajam antikviteta u Vinkovcima

2.500,00 kn

14.

Keramičarska udruga Nova-art

 

3.000,00 kn

   

Dodir zemlje

3.000,00 kn

15.

KUD Šumari

 

25.000,00 kn

   

Koncert za Dan grada Vinkovaca

5.000,00 kn

 

 

Nabava narodne nošnje iz doline Neretve

5.000,00 kn

 

 

Međunarodni festivali

7.000,00 kn

 

 

Koncertna gostovanja u RH

8.000,00 kn

16.

Udruga Naši Borinci

 

3.000,00 kn

   

Od Đurđeva do Markova

3.000,00 kn

17.

Art club Vinkovci

 

10.000,00 kn

   

Godišnji plan i program

10.000,00 kn

18.

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Vinkovci

 

5.000,00 kn

   

20. obljetnica HDLU

5.000,00 kn

19.

Udruga kuhara i slastičara Vukovarsko-srijemske županije

 

15.000,00 kn

   

Revitalizacija tradicijske kulture kroz gastronomiju - Hrvatski kuharski kup (HKK) 15. Zlatna jabuka

10.000,00 kn

 

 

Revitalizacija tradicijske kulture kroz gastronomiju - Kuharica "Slavonsko-srijemski recopis" - kulinarska baština Slavonije i Srijema, II. nadopunjeno izdanje, Kulturna gastro baština tradicijskih jela

5.000,00 kn

20.

KUD „Žute dunje“

 

2.000,00 kn

   

Financiranje gostovanja (nastupa) KUD-a i kupovina potrebite opreme

2.000,00 kn

21.

Državni arhiv u Vukovaru – Arhivski sabirni centar u Vinkovcima

 

10.000,00 kn

   

Vjerske prilike i odnosi u općini Vinkovci (1964.-1975.) u svjetlu arhivskoga gradiva (Komisija za vjerska pitanja) Državnog arhiva u Vukovaru

10.000,00 kn

22.

„Samo pozitivno“ Udruga za promicanje pozitivnih vrijednosti

 

5.000,00 kn

   

FORKED – Forum kulture i edukacije

5.000,00 kn

23.

Ogranak Matice hrvatske u Vinkovcima

 

50.000,00 kn

   

Nakladnička djelatnost

20.000,00 kn

 

 

Dramski, glazbeni, likovni i drugi programi s područja kulture

30.000,00 kn

24.

Kazališna družina „Asser Savus“

 

72.000,00 kn

   

24. Lutkarsko proljeće u Vinkovcima

12.000,00 kn

 

 

26. Festival glumca u Vinkovcima

40.000,00 kn

 

 

3. Filmski festival glumca

20.000,00 kn

25.

Građansko društvo Moji Vinkovci

 

8.000,00 kn

   

14. Katarinska večer s dodjelom nagrada „Moji Vinkovci“

2.000,00 kn

 

 

Časopis „Moji Vinkovci“

2.000,00 kn

 

 

Postavljanje spomen-ploče Juliusu Domcu

2.000,00 kn

 

 

Postavljanje spomen-ploče vinkovačkoj sinagogi

2.000,00 kn

26.

Župa Bezgrešnog Srca Marijina

 

24.000,00 kn

   

Mjuzikl o svetom Antunu Padovanskom „Svetac svega svijeta“

3.000,00 kn

 

 

Izrada dvaju vitraja u crkvi Bezgrešno Srce Marijino

21.000,00 kn

27.

„Bubamara“ Udruga osoba s invaliditetom

 

10.000,00 kn

   

Rock Marinfest

10.000,00 kn

28.

Lajaroš Vinkovci

 

20.000,00 kn

   

Obilježavanje mjesta i godine osnivanja HNK Cibalia Vinkovci povodom obljetnice 100. godišnjice osnivanja

20.000,00 kn

29.

Muška pjevačka grupa LIPA Vinkovci

 

5.000,00 kn

   

Redovita djelatnost

5.000,00 kn

30.

Udruga Hip-Hop VK

 

5.000,00 kn

   

11. međunarodni festival „Hip-Hop na Orionu“

5.000,00 kn

31.

Folklorni ansambl „Lisinski“

 

60.000,00 kn

   

Otkup narodnih nošnji

5.000,00 kn

 

 

Seminar za lijericu

2.000,00 kn

 

 

Božićni koncert

5.000,00 kn

 

 

Obnova postojeće i nabavka nove obuće za ples

2.000,00 kn

 

 

Festival djeteta Šibenik 2019.

10.000,00 kn

 

 

Festival folklora "Robert Bajtal"

10.000,00 kn

 

 

Nabavka nošnji za novu koreografiju - Međimurje

2.000,00 kn

 

 

Izrada promotivnih materijala

3.000,00 kn

 

 

Službena putovanja

5.000,00 kn

 

 

Obnova dotrajalih narodnih nošnji

3.000,00 kn

 

 

Turneja srednje dječje grupe

3.000,00 kn

 

 

Turneja prve postave

3.000,00 kn

 

 

Popravak postojećih i nabavka novih instrumenata, dijelova ozvučenja i pripadajućeg materijala

2.000,00 kn

 

 

Dan Grada Kenzingena

5.000,00 kn

32.

Vinkovački šokački rodovi

 

27.000,00 kn

   

Vinkovačke jeseni u virtualnom arhivu

2.000,00 kn

   

Večer Vinkovačkih šokačkih rodova

4.000,00 kn

   

Šokačka zabava

5.000,00 kn

 

 

Šokačka kuharica s tradicijskim jelima i kolačima

10.000,00 kn

 

 

Međunarodni okrugli stol – Urbani šokci

2.000,00 kn

 

 

Glasilo Kolivka

4.000,00 kn

33.

Povijesno i športsko društvo „Hrvatski sokol“ Vinkovci

 

23.000,00 kn

   

Sokolski vjesnik

3.000,00 kn

 

 

Oprema za gardu

5.000,00 kn

 

 

Nastupi Sokolske garde u Vinkovcima

2.000,00 kn

 

 

Gostovanja Sokolske garde

5.000,00 kn

 

 

Održavanje spomenika žrtvama komunističkog terora

4.000,00 kn

 

 

Dan grada Vinkovaca

4.000,00 kn

34.

Kreativna udruga „BMB Creativa“ Vinkovci

 

3.000,00 kn

 

 

Priča jednog vrča

3.000,00 kn

35.

KUD „Izvor“ Vinkovci

 

8.000,00 kn

   

Božićni koncert 2019.

1.000,00 kn

   

10. susreti u Neudorfu

5.000,00 kn

   

Folklorne večeri u sklopu Vinkovačkih jeseni 2019.

2.000,00 kn

36.

Udruga žena „Zlatne niti“ Vinkovci

 

2.000,00 kn

   

Motivi grada Vinkovaca prezentirani arhaičnim tehnikama naših predaka i ogled na moderno doba

2.000,00 kn

37.

Dječji dom Sv. Ana Vinkovci

 

22.000,00 kn

   

24. Likovna radionica Dječjeg doma Sv. Ana Vinkovci

22.000,00 kn

38.

Udruga „Nova umjetnost“ Vinkovci

 

3.000,00 kn

   

Ukrasni i uporabni predmeti nadahnuti Vinkovcima i Slavonijom

3.000,00 kn

39.

Lovačko društvo „Sloga“ Vinkovci

 

10.000,00 kn

   

Revitalizacija ostavštine Martina Ballinga

10.000,00 kn

40.

Udruga Maslački

 

2.000,00 kn

   

Maštovite slikovnice u dječjim ručicama

2.000,00 kn

41.

Udruga građana „Vinkovački karneval“

 

35.000,00 kn

   

22. Vinkovački karneval – Karnevalska povorka

25.000,00 kn

 

 

Cvjetni korzo

10.000,00 kn

42.

Kazalište „Nova scena“

 

15.000,00 kn

   

Kazališna predstava

5.000,00 kn

 

 

6. MAST

10.000,00 kn

43.

Baletni studio „Sjaj“ Vinkovci

 

2.000,00 kn

   

Obuka djece osnovama klasičnog baleta u trajanju od 4 godine

2.000,00 kn

44.

Plesna udruga „Vinkovačke mažoretkinje“

 

10.000,00 kn

   

Mažoret igre - Zaton 2019.

5.000,00 kn

 

 

Zagreb mažoret fest - državna smotra mažoretkinja

5.000,00 kn

   

UKUPNO

600.500,00 kn

 

 

 

B) Projekti ustanova, udruga, građana i drugih pravnih osoba u tehničkoj kulturi

 

Red. br.

Prijavitelj

Naziv programa

Iznos

45.

Udruga mladih informatičara "Stjepan Radić"

 

3.000,00 kn

   

Radićev blok wifi

3.000,00 kn

46.

Konjički klub Eohippus

 

5.000,00 kn

   

Deset godina Konjičkog kluba Eohippus

5.000,00 kn

47.

Zagonetačko društvo Vinkovci

 

2.000,00 kn

   

Tiskanje 60. broja zagonetačkog lista „Pitalica“

1.000,00 kn

 

 

Tiskanje 61. broja zagonetačkog lista „Pitalica“

1.000,00 kn

48.

Hrvatsko filatelističko društvo Vinkovci

 

2.000,00 kn

   

Promocija i popularizacija filatelije

2.000,00 kn

49.

Konjički klub Maestoso

 

7.000,00 kn

   

7. Vinkovačka konjička revija

7.000,00 kn

50.

Oldtimer klub „Stari sjaj“ Vinkovci

 

5.000,00 kn

   

VI. Slavonski oldtimer rally

5.000,00 kn

51.

Zrakoplovni klub VRABAC Vinkovci

 

5.000,00 kn

   

Dječja zmajada – 2019.

5.000,00 kn

52.

Hrvatsko planinarsko društvo „Dirov brijeg“ Vinkovci

 

6.000,00 kn

   

Okupljanje mladeži i odraslih i osposobljavanje članova za planinarenje

6.000,00 kn

53.

DAGIT

 

4.000,00 kn

   

Stručno usavršavanje i upotpunjavanje znanja osoba koje obavljaju poslove u graditeljstvu

4.000,00 kn

54.

Udruga Locus

 

3.000,00 kn

   

Roboti istražuju Mars

1.000,00 kn

 

 

Videoigrom kroz Colonia Aurelia Cibalae

2.000,00 kn

55.

Airsoft udruga Krpelji Vinkovci

 

3.000,00 kn

   

Cibalia Airsoft Expo

3.000,00 kn

56.

Hrvatski nogometni klub „Vinkovci“

 

5.000,00 kn

   

Monografija – Spomenar jednog stoljeća – 100 godina NK Lokomotiva

5.000,00 kn

57.

Udruga građana „Barutana“  Vinkovci

 

4.000,00 kn

   

Život u tri dimenzije

4.000,00 kn

58.

Udruga Vinkovački lađari

 

66.000,00 kn

 

 

Maraton lađa lađarskih ekipa – mladih 10-15 godina i osoba s invaliditetom

40.000,00 kn

 

 

Maraton lađa lađarskih ekipa i utrka kineskih čamaca - Dragon

26.000,00 kn

59.

Foto klub Vinkovci

 

10.000,00 kn

 

 

Fotografija u Vinkovcima

3.000,00 kn

 

 

Salon fotografije Vinkovci 2019

7.000,00 kn

60.

Moto klub Gladijatori Vinkovci

 

3.000,00 kn

 

 

2. Grahijada grada Vinkovaca

3.000,00 kn

61.

Zajednica tehničke kulture Vukovarsko-srijemske županije

 

7.000,00 kn

 

 

Zasada hrvatskog prirodoslovnog preporoditeljstva

7.000,00 kn

62.

Vinkovački kreativni centar „Twist“

 

2.000,00 kn

 

 

Plesom do zdravlja

2.000,00 kn

   

UKUPNO

142.000,00 kn

   

SVEUKUPNO

742.500,00 kn

 

 

Članak 3.

Sa svim korisnicima sredstava zaključit će se ugovor o financiranju programa/projekata, a kojim će se regulirati međusobni odnosi te prava i obveze ugovornih strana.

Nakon završetka provedbe programa/projekta, korisnik je dužan nadležnom upravnom odjelu dostaviti dokumentirano programsko i financijsko izvješće o namjenskom korištenju sredstava.

 

 

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se na internetskim stranicama Grada Vinkovaca www.grad-vinkovci.hr

 

 

 

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag.oec.

 

 

 

 

 

      DOSTAVITI:

  1. Upravni odjel za kulturu i turizam, ovdje,
  2. Upravni odjel za proračun i financije, ovdje,
  3. Pismohrana Gradonačelnika, ovdje,
  4. Pismohrana.

 

 

Odluka