Objavljeno u Službene obavijesti, 29.09.2020.

Odluka o odabiru i rasporedu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u Dječjem vrtiću Vinkovci

STRUČNO POVJERENSTVO

KLASA: 601-01/20-01/11

URBROJ: 2188/01-02-20-4

Vinkovci, 28. rujna 2020. godine

 

      Temeljem  Javnog poziva objavljenog na službenoj web stranici Grada Vinkovaca i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, KLASA: 601-01/20-01/11, URBROJ: 2188/01-02-20-3 za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u Dječjem vrtiću Vinkovci, u sklopu programa osiguravanja pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću Vinkovci stručno povjerenstvo donosi: 

 

 

 

ODLUKU O ODABIRU I RASPOREDU KANDIDATA

za obavljanje poslova pomoćnika u Dječjem vrtiću Vinkovci

 

 

 I

 

     Kandidati su raspoređeni sukladno sljedećim potrebama Dječjeg vrtića Vinkovci:

 

  1. P.O. „Vladimir Nazor“ 2 pomoćnika
  2. P.O. „Stribor“ – 1 pomoćnik
  3. P.O.  „Pčelica“ – 1 pomoćnik
  4. P.O. „Naša radost“– 1 pomoćnik
  5. Program predškole – 1 pomoćnik

 

 

II

 

         Pregledom dokumentacije prijavljenih kandidata, stručno povjerenstvo utvrdilo je da će poslove pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika obavljati slijedeći kandidati sukladno rasporedu po objektima Dječjeg vrtića Vinkovci :

 

 

RB

IME I PREZIME

PODRUČNI OBJEKT

1.

MIČIĆ ADRIJANA

Vladimir Nazor

2.

GRANIĆ RUŽICA

Vladimir Nazor

3.

ĐURKOVIĆ MARTINA

Stribor

4.

ANA GALOVIĆ LANDEKA

Pčelica

5.

RAJKA BRANDŠTETER

Naša radost

6.

ROBERTA PAVLOVIĆ

Program predškole

 

 

 

III

 

       Odabrani kandidati potpisat će Ugovore o radu na određeno vrijeme sa Dječjim vrtićem Vinkovci.

       Odabrani kandidati dužni su kontaktirati Dječji vrtić Vinkovci.

 

 

 

IV

 

            Kandidati koji su se prijavili na javni poziv, a nisu primljeni  biti će obaviješteni o rezultatima.

            Na ovu Odluku može se podnijeti primjedba u roku osam dana od dana primitka obavijesti.

 

 

 

 

V

 

      Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Grada i oglasnoj ploči Grada Vinkovaca.

 

 

  

       

 

                                                                                                 PREDSJEDNIK

                                                                                    STRUČNOG POVJERENSTVA