Objavljeno u Službene obavijesti, 31.08.2020.

Odluka o odabiru i rasporedu kandidata

STRUČNO POVJERENSTVO

KLASA: 550-01/17-01/20

URBROJ: 2188/01-06-20-49

Vinkovci, 31. kolovoza 2020. godine

 

      Temeljem  Javnog poziva objavljenog na službenoj web stranici Grada Vinkovaca i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, KLASA: 550/01/17-01/20, URBROJ: 2188/01-06-20-44 za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika u osnovnim školama Grada Vinkovaca, u sklopu projekta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Vinkovcima II“, UP.03.2.1.03.0015 koji se provodi u okviru Poziva „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ UP.03.2.1.03. u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., stručno povjerenstvo donosi: 

 

 

 

ODLUKU O ODABIRU I RASPOREDU KANDIDATA

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika u školskoj godini 2020./2021.

 

 

 I

 

     Kandidati su raspoređeni sukladno sljedećim potrebama škola i dobivenim suglasnostima Ministarstva znanosti i obrazovanja:

 

  1. O.Š. „Antun Gustav Matoš“, Vinkovci – 15 pomoćnika u nastavi i 2 stručna komunikacijska posrednika
  2. O.Š. Bartola Kašića, Vinkovci – 6 pomoćnika u nastavi
  3. O.Š. Josipa Kozarca, Vinkovci – 3 pomoćnika u nastavi
  4. O.Š. Ivana Gorana Kovačića, Vinkovci – 4 pomoćnika u nastavi
  5. O.Š. Vladimira Nazora, Vinkovci – 3 pomoćnika u nastavi
  6. O.Š. Ivana Mažuranića, Vinkovci – 1 pomoćnik u nastavi
  7. O.Š. Nikole Tesle, Vinkovci – 1 pomoćnik u nastavi

 

 

II

 

         Pregledom dokumentacije prijavljenih kandidata, stručno povjerenstvo utvrdilo je da će poslove pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika obavljati slijedeći kandidati sukladno rasporedu po školama:

 

 

RB

IME I PREZIME 

NAZIV ŠKOLE

1.

BORNA PEST

OŠ „Antun Gustav Matoš“, Vinkovci

2.

DANIELA DANKA

OŠ „Antun Gustav Matoš“, Vinkovci

3.

MAGDALENA RAMLJAK

OŠ „Antun Gustav Matoš“, Vinkovci

4.

JELENA BIČANIĆ

OŠ „Antun Gustav Matoš“, Vinkovci

5.

MARTINA MEŠTROVIĆ

OŠ „Antun Gustav Matoš“, Vinkovci

6.

KLAUDIJA IŠTVANOVIĆ

OŠ „Antun Gustav Matoš“, Vinkovci

7.

ZRINKA ŽOLDIN

OŠ „Antun Gustav Matoš“, Vinkovci

8.

ELVIRA VARVODIĆ

OŠ „Antun Gustav Matoš“, Vinkovci

9.

VALENTINA VUKIĆ

OŠ „Antun Gustav Matoš“, Vinkovci

10.

SNJEŽANA SALOPEK

OŠ „Antun Gustav Matoš“, Vinkovci

11.

DINKA JURIĆ

OŠ „Antun Gustav Matoš“, Vinkovci

12.

DUNJA PERICA

OŠ „Antun Gustav Matoš“, Vinkovci

13.

DAJANA JELIĆ

OŠ „Antun Gustav Matoš“, Vinkovci

14.

ŽELJKA VUJEVA

OŠ „Antun Gustav Matoš“, Vinkovci

15.

SVETLANA OPAČIĆ

OŠ „Antun Gustav Matoš“, Vinkovci

16.

NIKA BOTIĆ

OŠ „Antun Gustav Matoš“, Vinkovci

17.

ANTONIJA SVETALJSKI

OŠ „Antun Gustav Matoš“, Vinkovci

18.

SANDRA JOVKOVIĆ

OŠ Bartola Kašića, Vinkovci

19.

JOSIPA KNEŽEVIĆ

OŠ Bartola Kašića, Vinkovci

20.

ZORICA GLIBUŠIĆ

OŠ Bartola Kašića, Vinkovci

21.

ANA PRANIĆ

OŠ Bartola Kašića, Vinkovci

22.

MARIJANA TADIĆ

OŠ Bartola Kašića, Vinkovci

23.

ANA GALIĆ

OŠ Bartola Kašića, Vinkovci

24.

DANIJELA GRIZELJ

OŠ Josipa Kozarca, Vinkovci

25.

TINA HORVAT

OŠ Josipa Kozarca, Vinkovci

26.

IVANA BUJADINOVIĆ

OŠ Josipa Kozarca, Vinkovci

27.

SNJEŽANA BOŠNJAK

OŠ Ivan Gorana Kovačića, Vinkovci

28.

DIVNA TEODOROVIĆ

OŠ Ivan Gorana Kovačića, Vinkovci

29,

SUZANA MIRIĆ - ZEBEC

OŠ Ivan Gorana Kovačića, Vinkovci

30.

ANA KLAIĆ

OŠ Ivan Gorana Kovačića, Vinkovci

31.

MARINA BROZINČEVIĆ

OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci

32.

TIHANA JUKIĆ OČEVČIĆ

OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci

33.

KATICA KURJAKOVIĆ

OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci

34.

JELENA BATARILO

OŠ Ivana Mažuranića, Vinkovci

35.

ANA MARIJA BAŠIĆ

OŠ Nikole Tesle, Vinkovci

 

 

 

 

 

 

III

 

        Odabrani kandidati koji nisu završili propisanu edukaciju dužni su presliku potvrde o završenoj edukaciji dostaviti do početka školske godine, u protivnom s istima se neće zaključiti ugovori, odnosno, isti će se raskinuti.

       Odabrani kandidati potpisat će Ugovore o radu na određeno vrijeme sa školama partnerima sukladno podacima u gore navedenoj tablici.

       Odabrani kandidati dužni su kontaktirati škole u kojima su raspoređeni.

 

 

 

IV

 

            Kandidati koji su se prijavili na javni poziv, a nisu primljeni  biti će obaviješteni o rezultatima.

            Na ovu Odluku može se podnijeti primjedba u roku osam dana od dana primitka obavijesti.

 

 

 

V

 

      U slučaju dobivanja naknadnih suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za uključivanje pomoćnika u nastavi do početka školske godine, isti će se odabrati temeljem Javnog poziva objavljenog 04. kolovoza 2020. godine, dopunom ove Odluke o odabiru i rasporedu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika u školskoj godini 2020./2021.

 

 

 

VI

 

      Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Grada i oglasnoj ploči Grada Vinkovaca.

 

 

  

       

 

                                                                                                 PREDSJEDNIK

                                                                                    STRUČNOG POVJERENSTVA