Objavljeno u Službene obavijesti, 17.12.2019.

ODLUKA o dodjeli potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području Grada Vinkovaca za 2019. godinu- NOVI PODUZETNICI

GRADONAČELNIK

KLASA: 302-02/19-01/03

URBROJ: 2188/01-02-19-71

Vinkovci, 17. prosinca 2019. godine

 

 

            Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 10. Programa poticanja poduzetništva na području Grada Vinkovaca za 2019. godinu („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 9/19), članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), članaka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), i članka 47. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 8/09, 1/13 i i 2/18 ), donosi

 

 

 

ODLUKU

o dodjeli potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području Grada Vinkovaca

za 2019. godinu- NOVI PODUZETNICI

 

 

Članak 1.

 

            Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području Grada Vinkovaca za 2019. godinu- NOVI PODUZETNICI, objavljen je 05. listopada 2019. godine. Rok za podnošenje prijava je 31. prosinca 2019. godine.

 

 

Članak 2.

 

            Dodjela bespovratnih potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području Grada Vinkovaca za 2019. godinu- NOVI PODUZETNICI odobrava se kako slijedi:

 

R.br.

Ime

1.

Pro Consulta, obrt za poslovno savjetovanje i usluge

2.

Dunja j.d.o.o.

3.

Ordinacija interne medicine Mirna Krajina-Andričević dr.med.spec.

4.

Lib d.o.o.

5.

Winning j.d.o.o.

6.

Atelier Ceramic Handmade Work With Love, obrt

7.

Conducting d.o.o.

8.

Versado, obrt

9.

Vk Biro, obrt za knjigovodstvo

10.

Kozmetički salon Anja, obrt

11.

Thron, obrt za frizerske usluge

12.

Geodet d.o.o.

13.

F-M Sport j.d.o.o.

14.

SKB d.o.o.

15.

Double Wii d.o.o.

16.

101 Posto d.o.o.

17.

EmPa, obrt autopraonica

18.

7STARS j.d.o.o.

19.

Domini, obrt soboslikar

20.

Walkow Centar Kulture, obrt za ugostiteljstvo

21.

Beauty Time, obrt za uljepšavanje

22.

Agencija Vrljić, obrt za knjigovodstvene usluge

23.

Servis Mile, j.d.o.o.

24.

Antispace, obrt za grafički dizajn

25.

Keramoxo, obrt za keramičarske usluge

 

 

 

Članak 3.

 

            Grad Vinkovci će sa svim Korisnicima potpora zaključiti Ugovor o dodjeli bespovratnih potpora iz Proračuna Grada Vinkovaca za 2019. godinu. Ugovorima će se regulirati međusobni odnosi kao i prava i obveze ugovornih strana. Nakon završetka provedbe programa Korisnik je dužan radi kontrole namjenskog korištenja sredstava dostaviti nadležnom upravnom tijelu ugovorom navedenu dokumentaciju.

 

 

Članak 4.

 

            Prigovor na Odluku o dodjeli potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području Grada Vinkovaca za 2019. godinu- NOVI PODUZETNICI može se podnijeti u roku od osam dana od dana  objave Odluke na internetskim stranicama Grada Vinkovaca. Prigovor se podnosi putem Upravnog odjela gospodarstva Grada Vinkovaca u zatvorenoj omotnici poštom ili osobno na adresu: Grad Vinkovci, Bana Jelačića l, 32100 Vinkovci s naznakom ,,NE otvarati - Prigovor na Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području Grada Vinkovaca za 20l9. godinu". Zakašnjeli progovori neće se razmatrati. Utemeljenost pristiglih prigovora utvrđuje Povjerenstvo za rješavanje prigovora. Temeljem Rješenja Povjerenstva za rješavanje prigovora, Gradonačelnik donosi Rješenje o prigovoru koje je konačno.

 

Članak 5.

 

            Ova Odluka objavit će se na internetskim stranicama Grada Vinkovaca www.grad-vinkovci.hr.

 

 

 

 

 

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag.oec.

Odluka