Objavljeno u Službene obavijesti, , Vijesti, 23.10.2020.

Obavijest za studente dosadašnje korisnike stipendije Grada Vinkovaca

Upravni odjel društvenih djelatnosti

KLASA: 604-02/20-01/02

URBROJ: 2188/01-06-20-6

Vinkovci, 22. listopada 2020. godine

 

 

STIPENDISTI U AKADEMSKOJ GODINI

                                              2020./2021.

                                  - SVIMA -

 

PREDMET:  Obavijest za studente dosadašnje korisnike stipendije Grada Vinkovaca


Obavještavamo studente, dosadašnje korisnike stipendije Grada Vinkovaca

da je potrebno do 13. studenog 2020 godine dostaviti :

  • Zahtjev za nastavak stipendiranja i izjava o davanju suglasnosti za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka (nalazi se u istom dokumentu koji možete preuzeti na službenim stranicama Grada Vinkovaca: www. Vinkovci.hr
  • Potvrdu/uvjerenje o upisu u višu godinu studija
  • Uvjerenje o prebivalištu (ne starije od mjesec dana, može i elektronički zapis)
  • Potvrdu/uvjerenje o završetku preddiplomskog studija i stjecanju akademskog naziva sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (ukoliko nije dostavljeno ranije)
  • Ispunjeni Obrazac zahtjeva o nastavku stipendiranja u prilogu dopisa ili (preuzeti sa web stranice Grada ili osobno, soba broj 7/2)
  • Stipendisti koji su u cijelosti okončali studij obvezni su dostaviti potvrdu/uvjerenje o istom ( ukoliko to nisu učinili ranije)  radi obračuna stipendije.
  • Tražene potvrde/uvjerenja je nužno dostaviti radi ostvarivanja prava na  nastavak stipendiranja u akademskoj  2020./2021. godini  i to postupkom online stipendiranje ili poštom.

Zahtjevi za nastavak stipendiranja dostavljaju se poštanskim putem, osobno u zatvorenoj omotnici ili skenirano putem e-mail pošte najkasnije do 13.studenog 2020.g. na slijedeću adresu:

Grad Vinkovci

Upravni odjel društvenih djelatnosti

Bana Josipa Jelačića 1

32100 Vinkovci

 

Službena e-mail pošta za dostavu zahtjeva:

davor.mandic@vinkovci.hr

 

Uz naznaku:

«Za  nastavak stipendiranja»

 

 

Svi će stipendisti biti pismenim putem obaviješteni o rezultatima.

 

 

 

                                                              PROČELNIK:

Andrea Vinković, dipl. iur.

Zahtjev za nastavak stipendiranja u akademskoj godini 2020./2021.