Objavljeno u Službene obavijesti, 04.07.2018.

Obavijest o zatvaranju Javnog poziva Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora u sportu za 2018. godinu

GRADONAČELNIK KLASA: 620-01/18-01/01 URBROJ: 2188/01-02-18-65

Obavijest o zatvaranju Javnog poziva Grada Vinkovaca za dodjelu
financijskih potpora u sportu za 2018. godinu

Grad Vinkovci objavio je 10. siječnja 2018. godine Javni poziv za dodjelu financijskih potpora u sportu za 2018. godinu na službenim stranicama Grada Vinkovaca http://www.vinkovci.hr kojom poziva udruge i druge pravne osobe sa sjedištem na području Grada Vinkovaca čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti da prijave svoje programe, projekte i aktivnosti za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje u području sporta.

Točkom 4. Javnog poziva navedeno je da je rok za podnošenje programa/projekata/ aktivnosti do 31. prosinca 2018. godine ili do iskorištenja sredstava za 2018. godinu, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi, i točke 2.7. u Uputama za prijavitelje navedeno je da Javni poziv završava Objavom o iskorištenju predviđenih sredstava namijenjenih predmetu Javnog poziva na mrežnoj stranici Grada Vinkovaca.

Sukladno svemu naprijed navedenom, obavještavamo sve zainteresirane podnositelje programa/projekata/aktivnosti da su sredstva Grada Vinkovaca po ovom Javnom pozivu iskorištena te se isti smatra zatvorenim.

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag.oec.