Objavljeno u Službene obavijesti, 01.02.2018.

Obavijest o Postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Vinkovaca

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Vinkovci, 01. veljače 2018.

Obavijest o Postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Vinkovaca

Sukladno odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (N.N. br. 64/08), informira se javnost da je Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom, Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode provodi postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Vinkovaca.

Sukladno odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (N.N. br. 64/08), Grad Vinkovci informira javnost!

Obavještavanje zainteresirane javnosti u ovom postupku provodit će se do završetka istoga na način da će se prilozi uz ovu obavijest dopunjavati!

Info: 032/43-314, mandica.sankovic@vinkovci.hr

 

 

Prilozi:

  1. Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Vinkovaca

  2. programska polazista_ciljevi_popisTijela-IDGUP_VK

  3. karta3A1-zasticena_podrucja_Vinkovci

  4. link-preuzimanjeGUPGVK-tekstualni i graficki dioSl_gl_06_06

  5. PRILOG_II_Obrazac_Zahtjev_potreba_procjene_IDGUP

  6. OdlukaIzradaID_GUP_VK_Sl_gl_Vk_br_02_18