Objavljeno u Službene obavijesti, 16.07.2018.

Obavijest o javnoj raspravi prijedloga plana PUP Radicev blok 2 u Vinkovcima - stavljanje izvan snage

Sukladno članku 96. st. 3. Zakona o prostornom uređenju, NN 153/13. i 65/17., Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša objavljuje Javnu raspravu o prijedlogu plana UPU Radićev blok 2 Vinkovci u postupku stavljanja izvan snage predmetnog plana.

Prilozi: