Objavljeno u Službene obavijesti, 19.05.2022.

O G L A S ZA PRODAJU RABLJENIH MOTORNIH VOZILA - prodaja putem predaje pisane ponude za kupnju

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VINKOVCI

GRADONAČELNIK

KLASA: 406-01/22-01/01                                                    

URBROJ: 2196-4-2-22-1

Vinkovci, 13. svibnja 2022.

 

Grad Vinkovci  o b j a v l j u j e:

 

O G L A S 

ZA PRODAJU RABLJENIH MOTORNIH VOZILA

-         prodaja putem predaje pisane ponude za kupnju

 

JAVNO otvaranje ponuda će se održati dana 31. SVIBNJA (UTORAK) 2022. godine u 10,00 sati u vijećnici Grada Vinkovaca, Bana J. Jelačića 1.

 

PREDMET PRODAJE: 

1. osobni automobil, marka ŠKODA OCTAVIA TOUR 1.6 TDI, snaga motora: 81 KW, godina proizvodnje: 2016.; 128244 kilometara, stanje vozila: vrlo dobro, vozilo je registrirano do 07. 03. 2023.  Početna cijena iznosi  90.091,55 kuna.

 

2. osobni automobil, marka SEAT IBIZA, 1.2 12V STELLA, snaga motora: 47 KW, godina proizvodnje 2003; 141933 kilometara, stanje vozila: srednje, vozilo je registrirano do 20. 05. 2022. Početna cijena iznosi 5.558,88 kuna.

 

Zainteresirane osobe mogu pregledati vozila svaki radni dan u dvorištu gradske uprave, Vinkovci, Bana J. Jelačića 1, u vremenu od 9,00 - 14,00 sati. Vozilo se prodaje po pravilima “viđeno-kupljeno.” Informacije na tel. 032/337-200 i 099/2169-644. 

Na javnoj prodaji mogu sudjelovati osobe, kupci, koji najkasnije do početka javne prodaje uplate iznos od 10% početne cijene vozila. Uplata se vrši na žiro račun broj: 

HR7423900011848700005; poziv na broj HR 68 7757-OIB tvrtke; ili uplatom gotovim novcem na blagajni Grada Vinkovaca.

PONUDE SE PREDAJU U ZATVORENOJ (ZALJEPLJENOJ) OMOTNICI. Na omotnici naznačiti: PONUDA ZA KUPNJU OSOBNOG VOZILA I KOJEG VOZILA („ŠKODA OCTAVIA ILI SEAT IBIZA“). Ako je kupac zainteresiran za oba vozila mora predati odvojene ponude.  Ponude moraju stići poštom na adresu: GRAD VINKOVCI, Bana J. Jelačića 1, 32100 Vinkovci, ili se osobno predati u pisarnici do 31. svibnja 2022. godine do 9,55 sati. 

Kupac je dužan iznos kupovine uplatiti u cijelosti u roku od 15 dana od održane prodaje, u protivnom se zadržava jamčevina i poništava rezultat javne prodaje. Kupac se obvezuje podmiriti troškove vezane za prijepis automobila na svoje ime.

POVRAT JAMČEVINE: za osobe koje uplate jamčevinu na blagajni moguć je povrat odmah nakon održane javne prodaje, a osobama koje su uplatile jamčevinu na račun Grada sredstva će biti uplaćena na račun kojeg će naznačiti, dan nakon javne prodaje.

 

                                                                                               GRADONAČELNIK                                                                                                                     Ivan Bosančić, mag. oec.