Objavljeno u Službene obavijesti, 18.10.2019.

Natječaj za dodjelu stipendija Grada Vinkovaca za akademsku godinu 2019/2020.

KLASA: 604-02/19-01/02

URBROJ: 2188/01-02-19-3

 

 

 

Temeljem članka 9. Pravilnika o dodjeli stipendija , Gradonačelnik Grada Vinkovaca, objavljuje

 

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija Grada Vinkovaca za akademsku godinu 2019/2020.

 

 1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju redovni studenti nakon upisane druge godine studija, pa nadalje pod uvjetom da:
  • su državljani Republike Hrvatske s neprekinutim prebivalištem na području grada Vinkovaca u posljednje četiri godine prije podnošenja Zahtjeva za dodjelu stipendije,
  • su upisani  na studij u Republici Hrvatskoj ili u zemlji članici Europske Unije,
  • su upisani na stručni, preddiplomski i diplomski Sveučilišni odnosno integrirani studij
  • ne primaju stipendiju ili potporu od strane drugog subjekta,
  • do trenutka podnošenja zahtjeva nemaju više od 25 godina starosti.

 

 1. Osnovni kriterij za dodjelu stipendije:

            -      izbor studija,

  • uspjeh na prvoj, odnosno višoj godini studija (prosjek ocjena studija najmanje 3,50 ukoliko se student ne obrazuje u obrazovnom programu prema Preporuci za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za Grad Vinkovce),
  • socijalni status,
  • vrednovanje vrhunskih sportaša studenata.

 

            Gradonačelnik donosi odluku koliko će se od ukupnog broja stipendija dodijeliti studentima koji se obrazuju u obrazovnom programu prema Preporuci za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za Grad Vinkovce.

              Obrazovni programi sveučilišnih studija sukladno Preporuci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za Grad Vinkovce u 2018. godini su: -dentalna medicina, -medicina, - edukacijska rehabilitacija,

-računarstvo, -informatika, -farmacija, -elektrotehnika, -strojarstvo, -građevinarstvo, -likovna i glazbena akademija, -engleski jezik; anglistika, -njemački jezik; germanistika, -matematika; nastavnički smjer,

-fizika; nastavnički smjer, -biologija, -kemija, -geografija; nastavnički smjer, -logopedija, -veterinarska medicina, -arhitektura, -socijalni rad –rani predškolski odgoj i obrazovanje.

 

Zahtjevu za stipendiju  podnositelj je dužan priložiti sljedeće dokumente:

 • izvornik uvjerenja/potvrde o upisu na fakultet za tekuću školsku godinu,
 • izvornik prijepisa ocjena svih položenih ispita s prethodnih godina studija,
 • izvornik uvjerenja o prebivalištu,
 • preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica),
 • vlastoručno potpisana izjava studenta da ne prima stipendiju od strane drugog subjekta (na obrascu),
 • vlastoručno potpisana izjava studenta o članovima zajedničkog kućanstva (na obrascu),
 • izvornik potvrde o visini dohotka za prethodnu godinu izdane od nadležne Porezne uprave Ministarstva financija za sve članove zajedničkog kućanstva i sebe kao podnositelja,
 • preslika Rješenja HZMO-a o utvrđenom stupnju invaliditeta,
 • rješenja ili potvrde:

- kandidata uzdržava samohrani roditelj ,

      - je kandidat iz obitelji s troje ili više djece (preslike rodnih listova djece),

      - je kandidat dijete bez oba roditelja,

      - je kandidat iz obitelji s dva ili više studenta,

      - rješenje Hrvatskog Olimpijskog Odbora o razvrstavanju športaša u određenu kategoriju.

 

Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca u odnosu na datum podnošenja zahtjeva za stipendiju.

Mjesečni je iznos stipendije 700,00 kn. Stipendija se isplaćuje u 10 jednakih obroka. Liste kandidata za dodjelu stipendija objavit će se na službenim stranicama Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr.

 

Obrazac Zahtjeva i Pravilnik o dodjeli stipendija grada Vinkovaca mogu se preuzeti  u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti, Vinkovci, Kralja Zvonimira 1 ili na službenim stranicama Grada Vinkovaca: www.vinkovci.hr

            Zahtjev s potrebnom dokumentacijom za natječaj za dodjelu stipendije Grada Vinkovaca za školsku godinu 2019/2020. treba dostaviti najkasnije do 05. studenoga 2019. godine na adresu:

Grad Vinkovci

Upravni odjel društvenih djelatnosti

Kralja Zvonimira 1

32 100 Vinkovci

s naznakom:

"Za natječaj za dodjelu stipendija Grada Vinkovaca".

 

Nepotpuni i nepravodobno pristigli Zahtjevi neće se razmatrati.


Dokumentacija:

Natječaj

Obrazac za dodjelu stipendija

Obrazac za nastavak stipendiranja

Pravilnik za stipendije 2019-2020