Objavljeno u Službene obavijesti, , Vijesti, 02.06.2021.

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Vinkovaca za dan 8. lipnja (utorak) 2021. godine u 10,00 sati

UPRAVNI ODJEL ZA NORMATIVNU

DJELATNOST I OPĆE POSLOVE

KLASA: 021-05/21-01/01

URBROJ: 2188/01-04-21-1

Vinkovci, 2. lipnja 2021. godine 

 

 

Temeljem članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) sazivam konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca za dan 

 

8. lipnja (utorak) 2021. godine u 10,00 sati

u GRADSKOM KAZALIŠTU JOZA IVAKIĆ, Vinkovci, Hrvatskih žrtava 2

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

            

1.                   Izbor Mandatne komisije.

2.                   Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća:

-           Utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika Gradskog vijeća

-           Svečana prisega članova Gradskog vijeća

3.                   Izbor Komisije za izbor i imenovanje.

4.                   Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća.

5.                   Izbor Komisije za Statut i Poslovnik.

6.                   Izbor Odbora za financije i proračun.

7.                   Izbor Odbora za dodjelu javnih priznanja.

8.                   Izbor Povjerenstva za prodaju i zakup gradskih nekretnina.

 

PROČELNIK

Zlatko Dovhanj, dipl. iur.

 

 

Molimo sve izabrane članove Gradskog vijeća da nazoče konstituirajućoj sjednici.

 

Sukladno čl. 2. stavak 5. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca prijedlozi vijećnika ili političkih stranaka moraju biti predani u pisarnicu najkasnije dan prije konstituirajuće sjednice, kao i eventualno zamjenjivanje vijećnika.