Objavljeno u Službene obavijesti, , Vijesti, 03.11.2021.

Konačna lista prvenstva za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama

GRADONAČELNIK

KLASA: 372-03/21-01/05

URBROJ: 2188/01-02-21-5

Vinkovci, 03. studenog 2021. godine

 

            Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama temeljem Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 7/14, 70/17 i 98/19), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15 i 37/21), članka 15. Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 1/18 i 5/19), a po Natječaju za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama, objavljenog 10. rujna 2021. god., utvrđuje

 

KONAČNU LISTU PRVENSTVA ZA DODJELU GRADSKIH 

PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA

I.

Bodovi ostvareni prema pojedinim kriterijima za poslovni prostor – Ulica Blok Vladimira Nazora 14, površine 55 m2

 

 

 

Red.

br.

 

 

 

PRIJAVITELJ

a)

 

Godine aktivnog djelovanja

b)

 

Broj zaposlenika

c)

 

Broj članova

d)

Ostvarene financijske potpore za projekte/programe u posljednje 2 godine

e)

Ostvarena priznanja, nagrade, potpore i sl. u posljednje 2 godine

f)

 

Projektne aktivnosti u prethodnoj godini

g)

Broj partnerskih udruga s kojima se planira zajednički koristiti prostor

 

 

 

UKUPNO

BODOVA

 

1.

Hrvatsko

planinarsko

društvo „Cibalia“

 

7

 

0

 

3

 

0

 

0

 

3

 

0

 

13

            

II.

Ova Konačna lista prvenstva za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama bit će objavljena na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Vinkovaca.

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag. oec.