Objavljeno u Službene obavijesti, 19.07.2019.

Javnu rasprava o 2. IDPPUGVK

Poštovani,

sukladno Zakonu o prostornom uređenju, NN 153/13. i 65/17., objavljuemo javnu raspravu o 2. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca te Vas ujedno i pozivamo na istu. Detaljne obavijesti i upute nalaze se u prilozima ove objave.

U očekivanju Vašeg sudjelovanja u javnoj raspravi,

s poštovanjem,

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca

Posebna obavijest

Objava

2.IDPPUGVK - tekstualni i graficki dio