Objavljeno u Službene obavijesti, 07.12.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda - Regionalni vodoopskrbni sustav Istočne Slavonije