Objavljeno u Službene obavijesti, 03.12.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (prijenos električne energije), - KB NN rasplet iz KTS 10(20)/0,4 kV "Ruđera Boškovića" - 2.b skupine

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000065

URBROJ: 2188/01-09-19-0011

Vinkovci, 02.12.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

tvrtka HEP d.d., HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 37, OIB 28921978587, po opunomoćeniku direktoru DP Elektra Vinkovci, Vladimiru Čavlović iz Vinkovaca, Anđela Gabrijela 19

 

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:
  •  građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (prijenos električne energije), - KB NN rasplet  iz KTS 10(20)/0,4 kV  "Ruđera Boškovića"  -  2.b skupine

na katastarskim česticama 3685/230, 3685/38, 6754, 3022/137, 3654/30, 3685/4, 3685/187, 3685/186, 3685/152, 3685/61 u k.o. Vinkovci I, Vinkovci, (u Ulici  Ruđera Boškovića, Put u ulici Ruđera Boškovića, Ulici Ćirila i Metoda, prostoru oko zgrade u Ulici Pavleka Miškina, Ulici kneza Višeslava, Ulici kneza Domagoja, Ulici Julije Klović.

  1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  13.12.2019. godine u 10:00 sati, na lokaciji – Vinkovci, Kralja Zvonimira 1 – ovaj Upravni odjel, soba 10/1.
  2. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENT ZA UPRAVNO-TEHNIČKE POSLOVE

PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADNJE I ZAŠTITE OKOLIŠA

Darija Bogadi, građ.teh.

Javni poziv