Objavljeno u Službene obavijesti, 25.09.2019.

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za su/financiranje troškova prijevoza redovitih učenika/ca srednjih škola s područja grada Vinkovaca i naknadi dijela stvarnih troškova za prijevoz učenika za nastavnu godinu 2019./2020.

GRADONAČELNIK                                           

KLASA: 602-03/19-01/171

URBROJ: 2188/01-02-19-3

Vinkovci, 24. rujna 2019.

 

     Na temelju članka 2. Zaključka o su/financiranju troškova  prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Grada Vinkovaca i  naknadi dijela stvarnih troškova za prijevoz učenika za nastavnu godinu 2019/2020., KLASA: 603-02/19-01/171, URBROJ: 2188/01-02-19-1, od dana  23. rujna 2019., Grad Vinkovci objavljuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje Zahtjeva za su/financiranje troškova prijevoza redovitih učenika/ca srednjih škola  s područja Grada Vinkovaca i  naknadi dijela stvarnih troškova za prijevoz učenika za nastavnu godinu 2019/2020

 

I.

        Grad Vinkovci poziva sve redovite učenike/ce srednjih škola grada Vinkovaca s prebivalištem na području grada Vinkovaca  da se prijave za ostvarivanje prava na su/financiranje troškova javnog linijskog autobusnog gradskog prijevoza.

 

         Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti redoviti učenici/ce srednjih škola na području grada Vinkovaca s prebivalištem u gradu Vinkovci.

 

          Sufinanciranje troškova prijevoza učenika/ca srednjih škola utvrđuje se za razdoblje 01. listopada 2019. do 30. lipnja 2020. godine.

 

II.

            Javni se poziv objavljuje na službenoj internetskoj stranici Grada Vinkovaca  https://grad-vinkovci.hr/hr i autobusnog gradskog prijevoznika https://polet.hr/ 

           Prijava na javni poziv obuhvaća:

1. Ispunjenu potvrdu (obrazac se može pronaći na stranicama Grada https://grad-vinkovci.hr/hr  ili  preuzeti u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca, Kralja Zvonimira 1, soba broj 7/2, na šalteru autobusnog prijevoznika Polet Vinkovci, Kralja Tomislava 1)

 2. Obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za učenika/cu (ne starije od šest mjeseci)

        Prijave se podnose osobno na šalteru autobusnog gradskog prijevoznika Polet Vinkovci, Kralja Tomislava 1, Vinkovci.

 

III.

       Učenici s prebivalištem na području naselja Trbušanci i Jošine sukladno članku 3., stavak 3 Zaključka  prijavu za naknadu dijela stvarnih troškova za prijevoz  podnose

-          osobno: Upravni odjel društvenih djelatnosti, Odsjek za predškolski odgoj, osnovno i srednje školstvo i visoko obrazovanje, Kralja Zvonimira 1, soba broj 7/2

Prijava na javni poziv obuhvaća:

  1. Ispunjenu potvrdu (obrazac se može pronaći na stranicama Grada https://grad-vinkovci.hr/hr i ili  preuzeti u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca, Kralja Zvonimira 1, soba broj 9/2)
  2. Obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za učenika/cu (ne starije od šest mjeseci)
  3. Potvrdu banke o IBAN broju tekućeg računa ili ispis podataka o IBAN broju tekućeg računa internetskog bankarstva (instrukcija za plaćanje)

 

 

IV.

     Za sve upite i dodatne informacije obratiti se na email: drustvene@vinkovci.hr ili telefon 032 49 33 05.

 

                                                                                           GRADONAČELNIK

Javni poziv

POTVRDA- sufinanciranje javnog prijevoza učenika sš

POTVRDA- sufinanciranje na račun