Objavljeno u Službene obavijesti, 09.09.2019.

JAVNI POZIV za podnošenje Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane naknade učenika prvih razreda u školskoj godini 2019./2020.

GRADONAČELNIK                                           

KLASA: 602-02/19-01/49

URBROJ: 2188/01-02-19-2

Vinkovci, 05. rujna 2019.

 

     Na temelju članka IV. Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za polaznike prvih razreda osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019./2020., KLASA: 602-02/19-01/49

URBROJ: 2188/01-02-19-1, od dana 05. rujna 2019., Gradonačelnik Grada Vinkovaca objavljuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane naknade

 

I

        Pozivaju se roditelji/skrbnici učenika prvih razreda osnovnih škola i prvih razreda srednjih škola na području Grada Vinkovaca da podnesu Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu naknadu u školskoj godini 2019./2020.

        Pravo na jednokratnu novčanu naknadu može ostvariti svaki učenik/ca koji zajedno s jednim roditeljem/skrbnikom ima prebivalište u gradu Vinkovci.

        Pravo na jednokratnu novčanu naknadu pod uvjetima iz prethodnog stavka mogu ostvariti učenici prvih razreda srednje škole izvan grada Vinkovaca, a na području Republike Hrvatske.

          Pravo na jednokratnu naknadu ne ostvaruju učenici koji ponavljaju razred.

 

II

      Roditelj/skrbnik učenika/ce  prvog razreda osnovne škole podnosi

  1. Ispunjeni Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane naknade u školskoj godini 2019./2020. (obrazac se može pronaći na stranicama Grada www.vinkovci.hr, podići u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca, Kralja Zvonimira 1, soba broj 7/2  ili u školi)
  2. Obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za jednog roditelja/skrbnika (ne starije od šest mjeseci)
  3. Potvrdu banke o IBAN broju tekućeg računa ili ispis podataka o IBAN broju tekućeg računa internetskog bankarstva  (instrukcija za plaćanje)  - (Preslika kartice tekućeg računa nije prihvatljiva)

 

       Zahtjev se zajedno s dokumentacijom podnosi u školi učenika/ce.

 

 

III

           Roditelj/skrbnik učenika/ce  prvog razreda srednje škole podnosi

  1. Ispunjeni Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane naknade u školskoj godini 2019./2020. (obrazac se može pronaći na stranicama Grada www.vinkovci.hr ili  podići u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca, Kralja Zvonimira 1, soba broj 7/2)
  2. Obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za jednog roditelja/skrbnika (ne starije od šest mjeseci)
  3. Obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za učenika/cu (ne starije od šest mjeseci)
  4. Potvrdu škole o redovitom školovanju učenika s podatkom koji razred pohađa
  5. Potvrdu banke o IBAN broju tekućeg računa ili ispis podataka o IBAN broju tekućeg računa internetskog bankarstva (instrukcija za plaćanje) (Preslika kartice tekućeg računa nije prihvatljiva)

 

            Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom može se dostaviti :

-          osobno: Upravni odjel društvenih djelatnosti, Odsjek za predškolski odgoj, osnovno i srednje školstvo i visoko obrazovanje, Kralja Zvonimira 1, soba broj 7/2

-          poštom na adresu:  Grad Vinkovci, Upravni odjel društvenih djelatnosti, Kralja Zvonimira 1, 32 100 Vinkovci                                                                                     

 

 

IV

      Zahtjevi s pripadajućom dokumentacijom mogu se dostaviti od dana 09. rujna do 30. rujna 2019. godine.

     Nepravovremeni i nepotpuni Zahtjevi neće se razmatrati.

 

V

      Javni poziv se objavljuje na Internet stranici Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr te se dostavlja osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama na području Grada Vinkovaca.

 

VI

     Za sve upite i dodatne informacije obratiti se na telefon:

     032/ 49 33 04,   032/ 49 33 26  ili email: drustvene@vinkovci.hr.

 

                                                                                           GRADONAČELNIK

Javni poziv
Zahtjev za dodjelu naknade osnovnih škola
Zahtjev za dodjelu naknade srednjih škola