Objavljeno u Službene obavijesti, 30.08.2018.

JAVNI POZIV za podnošenje Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane naknade - prvih razreda osnovnih škola i prvih razreda srednjih škola

GRADONAČELNIK                                           

KLASA: 602-02/18-01/37

URBROJ: 2188/01-02-18-2

Vinkovci, 23. kolovoza 2018.g.

 

     Na temelju članka IV. Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za polaznike prvih razreda osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2018./2019. („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 06./2018.), Gradonačelnik Grada Vinkovaca objavljuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane naknade

 

I

        Pozivaju se roditelji/skrbnici učenika prvih razreda osnovnih škola i prvih razreda srednjih škola na području Grada Vinkovaca da podnesu Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu naknadu u školskoj godini 2018./2019.

        Pravo na jednokratnu novčanu naknadu može ostvariti svaki učenik/ca koji zajedno s roditeljem/skrbnikom ima prebivalište u gradu Vinkovci.

        Pravo na jednokratnu novčanu naknadu pod uvjetima iz prethodnog stavka mogu ostvariti učenici prvih razreda srednje škole izvan grada Vinkovaca, a na području Republike Hrvatske.

          Pravo na jednokratnu naknadu ne ostvaruju učenici koji ponavljaju razred.

 

II

      Roditelj/skrbnik učenika/ce  prvog razreda osnovne škole podnosi

  1. Ispunjeni Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane naknade u školskoj godini 2018./2019. (obrazac se može pronaći na stranicama Grada www.vinkovci.hr, podići u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca, Kralja Zvonimira 1, soba broj 7/2  ili u školi)
  2. Potvrdu banke o IBAN broju tekućeg računa ili ispis podataka o IBAN broju tekućeg računa internetskog bankarstva  (instrukcija za plaćanje)

       Zahtjev se zajedno s podatkom o IBAN broju računa podnosi u školi učenika/ce.

 

 

III

           Roditelj/skrbnik učenika/ce  prvog razreda srednje škole podnosi

  1. Ispunjeni Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane naknade u školskoj godini 2018./2019. (obrazac se može pronaći na stranicama Grada www.vinkovci.hr ili  podići u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca, Kralja Zvonimira 1, soba broj 7/2)
  2. Obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za jednog roditelja/skrbnika (ne starije od šest mjeseci)
  3. Obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za učenika/cu (ne starije od šest mjeseci)
  4. Potvrdu škole o redovitom školovanju učenika s podatkom koji razred pohađa
  5. Potvrdu banke o IBAN broju tekućeg računa ili ispis podataka o IBAN broju tekućeg računa internetskog bankarstva (instrukcija za plaćanje)

 

            Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom može se dostaviti :

-          osobno: Upravni odjel društvenih djelatnosti, Odsjek za predškolski odgoj, osnovno i srednje školstvo i visoko obrazovanje, Kralja Zvonimira 1, soba broj 7/2

-          poštom na adresu:  Grad Vinkovci, Upravni odjel društvenih djelatnosti, Kralja Zvonimira 1, 32 100 Vinkovci

 

IV

      Zahtjevi s pripadajućom dokumentacijom mogu se dostaviti od dana 03. rujna do 05. listopada 2018. godine.

     Nepravovremeni i nepotpuni Zahtjevi neće se razmatrati.

 

V

      Javni poziv se objavljuje na Internet stranici Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr te se dostavlja osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama na području Grada Vinkovaca.

 

VI

     Gradonačelnik Grada Vinkovaca donosi Zaključak o dodjeli novčanih naknada učenicima prvih razreda osnovnih škola  i Zaključak o dodjeli novčanih naknada učenicima prvih razreda srednjih škola u školskoj godini 2018./2019. najkasnije do 12. studenog 2018 godine.

     Zaključci se objavljuju na Internet stranici Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr.

     Za sve upite i dodatne informacije obratiti se na telefon:

     032/ 49 33 04,   032/ 49 33 26  ili email: drustvene@vinkovci.hr.

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag.oec.

 

 

 

 

      DOSTAVITI:

1. Upravni odjel društvenih djelatnosti, ovdje,

2. Osnovne škole Grada Vinkovaca, svima,

3. Srednje škole Grada Vinkovaca, svima,

4. Vukovarsko – srijemska županija, Upravni odjel za obrazovanje, sport, mlade i demografiju, Glagoljaška 27, Vinkovci,

5. Arhiva gradonačelnika,

6. Pismohrana.

 

Javni poziv
Zahtjev za dodjelu naknade osnovna škola
Zahtjev za dodjelu naknade srednja škola