Objavljeno u Službene obavijesti, , Vijesti, 03.09.2020.

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane naknade polaznicima prvih razreda srednjih škola u školskoj godini 2020./2021.

KLASA: 602-03/20-01/06

URBROJ: 2188/01-02-20-02

Vinkovci, 03. rujna 2020. godine

 

     Na temelju članka III. Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za polaznike prvih razreda srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. (Službeni glasnik Grada Vinkovaca br. 9/20) Grad Vinkovci objavljuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane naknade

polaznicima prvih razreda srednjih škola u školskoj godini 2020./2021.

I

        Pozivaju se roditelji/skrbnici učenika prvih razreda srednjih škola na području Grada Vinkovaca da podnesu Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu naknadu u školskoj godini 2020./2021.

        Pravo na jednokratnu novčanu naknadu može ostvariti svaki učenik/ca koji zajedno s jednim roditeljem/skrbnikom ima prebivalište u gradu Vinkovci.

        Pravo na jednokratnu novčanu naknadu pod uvjetima iz prethodnog stavka mogu ostvariti učenici prvih razreda srednje škole izvan grada Vinkovaca, a na području Republike Hrvatske.

          Pravo na jednokratnu naknadu ne ostvaruju učenici koji ponavljaju razred.

II

           Roditelj/skrbnik učenika/ce  prvog razreda srednje škole podnosi

  1. Ispunjeni obrazac Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane naknade u školskoj godini 2020./2021. (obrazac se može pronaći na stranicama Grada www.vinkovci.hr, podići u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca, Kralja Zvonimira 1, soba broj 7/2 ili zatražiti na email adresi drustvene@vinkovci.hr)
  2. Obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za jednog roditelja/skrbnika (ne starije od šest mjeseci)
  3. Obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za učenika/cu (ne starije od šest mjeseci)
  4. Potvrdu škole o redovitom školovanju učenika/ce s podatkom koji razred pohađa
  5. Potvrdu banke o IBAN broju tekućeg računa ili ispis podataka o IBAN broju tekućeg računa putem internetskog bankarstva (instrukcija za plaćanje)

            Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom može se dostaviti :

  • osobno: Upravni odjel društvenih djelatnosti, Odsjek za predškolski odgoj, osnovno i srednje školstvo i visoko obrazovanje, Kralja Zvonimira 1, soba broj 7/2
  • poštom na adresu:  Grad Vinkovci, Upravni odjel društvenih djelatnosti, Kralja Zvonimira 1, 32 100 Vinkovci   
  • skenirano na email drustvene@vinkovci.hr                                                                                

                                                             III

      Zahtjevi s pripadajućom dokumentacijom mogu se dostaviti od dana 07. rujna do 06. listopada 2020. godine.

     Nepravovremeni i nepotpuni Zahtjevi neće se razmatrati.

IV

      Javni poziv se objavljuje na Internet stranici Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr te se dostavlja srednjoškolskim ustanovama na području Grada Vinkovaca.

V

     Za sve upite i dodatne informacije obratiti se na telefon:

     032/ 638 - 466,   032/ 493 - 326  ili email: drustvene@vinkovci.hr.

      Zahtjev