Objavljeno u Službene obavijesti, 10.05.2019.

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Vinkovaca u 2019. godini

GRADSKO VIJEĆE

Odbor za dodjelu javnih priznanja

KLASA: 612-01/19-01/22

URBROJ: 2188/01-01-19-1

Vinkovci, 10. svibnja 2019.

 

 

                                                                                            

Temeljem članka 15. Odluke o priznanjima Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 9/07.) Grad Vinkovci objavljuje

 

 

J A V N I   P O Z I V

 

za podnošenje prijedloga za dodjelu

javnih priznanja Grada Vinkovaca u 2019. godini

 

 

 1. Pozivaju se pravne i fizičke osobe na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Vinkovaca na svečanoj sjednici povodom Dana Grada 20. srpnja 2019. godine.

 

 1. Javna priznanja Grada Vinkovaca su:
 • Počasni građanin Grada Vinkovaca
 • Zlatna plaketa „Grb Grada Vinkovaca“

 

Počasnim građaninom Grada mogu biti proglašeni građani Republike Hrvatske i drugih država koji su osobno i značajno doprinijeli napretku Grada ili podizanju ugleda Grada ili Republike Hrvatske u cjelini.

 

Zlatna plaketa „Grb Grada Vinkovaca“ dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja postignuta na području: gospodarske djelatnosti, znanosti i kulture, prosvjete, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke kulture, tjelesne kulture i športa, lokalne samouprave, očuvanja i zaštite okoliša, humanitarnog djelovanja.

 

 1. Prijedlog za dodjelu priznanja mogu podnijeti:
 • pojedinci
 • vijećnik Gradskog vijeća
 • gradonačelnik
 • pravne osobe
 • tijela mjesne samouprave
 • ustanove
 • udruge građana

 

 1. Prijedlog se dostavlja u pisanom obliku i mora sadržavati:
 • podatke o podnositelju prijedloga (jedan podnositelj prijedloga može predložiti samo jednog kandidata),
 • životopis, odnosno osnovne podatke o pravnoj osobi i njenom poslovanju, te iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže za dodjelu javnog priznanja,
 • odgovarajuću dokumentaciju (objavljen rad, analize, prikaze, kritike pisanja stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultati i dr.)
 • naznaka područja za koje se podnosi prijedlog (npr. za ostvarenja u području gospodarske djelatnosti, kulturne, znanstvene, humanitarne i sl.).

 

Prijedlozi se podnose u pisanom obliku na adresu:

 

GRAD VINKOVCI

Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Vinkovaca

Bana J. Jelačića 1

32100 Vinkovci

(sa naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada“)

 

 

Rok za podnošenje prijedloga je 25. svibnja 2019. god.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Predsjednik  Odbora

                                                                                               Ivan Bosančić, mag. oec.