Objavljeno u Službene obavijesti, 10.05.2018.

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Vinkovaca u 2018. godini

Odbor za dodjelu priznanja KLASA: 612-01/18-01/18 URBROJ: 2188/01-01-18-01 Vinkovci, 11. svibnja 2018. god.

Temeljem članka 15. Odluke o priznanjima Grada Vinkovaca («Službeni glasnik» Grada Vinkovaca br. 9/07.) Grad Vinkovci objavljuje

J A V N I P O Z I V

za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Vinkovaca u 2018. godini

 1. Pozivaju se pravne i fizičke osobe na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Vinkovaca na svečanoj sjednici povodom Dana Grada 20. srpnja 2018. godine.

 2. Javna priznanja Grada Vinkovaca su: • Počasni građanin Grada Vinkovaca • Zlatna plaketa „Grb Grada Vinkovaca“

Počasnim građaninom Grada mogu biti proglašeni građani Republike Hrvatske i drugih država koji su osobno i značajno doprinijeli napretku Grada ili podizanju ugleda Grada ili Republike Hrvatske u cjelini.

Zlatna plaketa „Grb Grada Vinkovaca“ dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja postignuta na području: gospodarske djelatnosti, znanosti i kulture, prosvjete, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke kulture, tjelesne kulture i športa, lokalne samouprave, očuvanja i zaštite okoliša, humanitarnog djelovanja.

 1. Prijedlog za dodjelu priznanja mogu podnijeti:

  • pojedinci
  • vijećnik Gradskog vijeća
  • gradonačelnik
  • pravne osobe
  • tijela mjesne samouprave
  • ustanove
  • udruge građana
 2. Prijedlog se dostavlja u pisanom obliku i mora sadržavati:
  • podatke o podnositelju prijedloga (jedan podnositelj prijedloga može predložiti samo jednog kandidata),
  • životopis, odnosno osnovne podatke o pravnoj osobi i njenom poslovanju, te iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže za dodjelu javnog priznanja,
  • odgovarajuću dokumentaciju (objavljen rad, analize, prikaze, kritike pisanja stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultati i dr.)
  • naznaka područja za koje se podnosi prijedlog (npr. za ostvarenja u području gospodarske djelatnosti, kulturne, znanstvene, humanitarne i sl.).

Prijedlozi se dostavljaju na adresu:

GRAD VINKOVCI Odbor za dodjelu priznanja Grada Vinkovaca Bana J. Jelačića 1 32100 Vinkovci (sa naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada“)

Rok za podnošenje prijedloga je 26. svibnja 2018. god.

Predsjednik Odbora Ivan Bosančić, mag.oec.