Objavljeno u Službene obavijesti, 10.05.2018.

Javni poziv knjižarima s područja grada Vinkovaca za sudjelovanje u realizaciji prava učenika/ca na sufinanciranje

GRADONAČELNIK
KLASA: 602-02/18-01/30 URBROJ: 2188/01-02-18-2 Vinkovci, 09. svibnja 2018.g.

Na temelju članka VII. Odluke o sufinanciranju nabave školskih udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za školsku godinu 2018./2019., KLASA: 602-02/18-01/30, URBROJ: 2188/01-02-18-2, Gradonačelnik Grada Vinkovaca objavljuje

JAVNI POZIV knjižarima s područja grada Vinkovaca za sudjelovanje u realizaciji prava učenika/ca na sufinanciranje nabave udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za školsku godinu 2018./2019.

Pozivaju se knjižari na području grada Vinkovaca da se prijave na poziv za sudjelovanje u realizaciji prava učenika/ca na vaučere Grada Vinkovaca za pokriće dijela troškova nabave školskih udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za školsku godinu 2018./2019.

Zainteresirani knjižari uz pisanu Prijavu (obrazac na web stranici www.vinkovci.hr) moraju priložiti izvod iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra (u izvorniku ili ovjerenoj preslici) ne stariji od šest mjeseci, te sve dostaviti na adresu Grad Vinkovci, Upravni odjel društvenih djelatnosti, 32 100 Vinkovci, Kralja Zvonimira 1 , najkasnije do 30. svibnja 2018. godine.

Između Grada Vinkovaca i knjižara sklopit će se Ugovor o poslovnoj suradnji kojim će biti reguliran postupak kupnje udžbenika i školskog pribora putem vaučera kojeg ostvaruju učenici/ce osnovnih škola Grada Vinkovaca.

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag.oec.

Javni poziv knjižarama