Objavljeno u Službene obavijesti, , Vijesti, 04.06.2021.

Javni Poziv knjižarima s područja grada Vinkovaca za sudjelovanje u realizaciji prava učenika/ca na jednokratno sufinanciranje kupnje radnih bilježnica i radnog materijala

GRADONAČELNIK

KLASA: 602-02/21-01/17

URBROJ: 2188/01-02-21-02

Vinkovci, 4. lipnja 2021. god.

            Temeljem točke IV. Odluke o jednokratnom sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica i ostalog radnog materijala učenicima osnovnih škola s područja Grada Vinkovaca za školsku godinu 2021./2022. ( KLASA: 602-02/21-01/17, URBROJ: 2188/01-02-21-02)  Grad Vinkovci objavljuje

JAVNI POZIV

knjižarima s područja grada Vinkovaca za sudjelovanje u realizaciji prava učenika/ca

na jednokratno sufinanciranje kupnje radnih bilježnica i radnog materijala za školsku godinu 2021./2022.

            Pozivaju se knjižari s područja grada Vinkovaca da se prijave na poziv za sudjelovanje u realizaciji prava učenika/ca na novčani bon Grada Vinkovaca za sufinanciranje kupnje radnih bilježnica i ostalog radnog materijala za školsku godinu 2021./2022.

            Zainteresirani knjižari uz pisanu Prijavu (obrazac na web stranici www.vinkovci.hr) moraju priložiti - izvod iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra) ne stariji od šest mjeseci.

            Prijavu s pripadajućom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Grad Vinkovci

Upravni odjel društvenih djelatnosti

Bana J. Jelačića 1

32 100 Vinkovci

zaključno sa 14. lipnja 2021. godine.

          Između Grada Vinkovaca i knjižara sklopit će se Ugovor o poslovnoj suradnji kojim će biti reguliran postupak kupnje radnih bilježnica i radnog materijala putem novčanih bonova kojeg ostvaruju učenici/ce osnovnih škola Grada Vinkovaca

                   

                                                                                                                                                                                               GRADONAČELNIK

                                                                                                                                                                                                    Ivan Bosančić, mag. oec.Prijava na Javni Poziv