Objavljeno u Službene obavijesti, 29.05.2020.

JAVNI POZIV knjižarima s područja grada Vinkovaca za sudjelovanje u realizaciji prava učenika/ca na jednokratno sufinanciranje kupnje radnih bilježnica i radnog materijala za školsku godinu 2020./20

GRADONAČELNIK                                           

KLASA: 602-01/20-01/14

URBROJ: 2188/01-02-20-02

Vinkovci, 29. svibnja 2020.

 

Temeljem točke  IV. Odluke o jednokratnom sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica i ostalog radnog  materijala učenicima osnovnih škola s područja Grada Vinkovaca za školsku godinu 2020./2021. ( “Službeni glasnik " Grada Vinkovaca br. 04./20.)  Grad Vinkovci objavljuje

 

JAVNI POZIV

knjižarima s područja grada Vinkovaca za sudjelovanje u realizaciji prava učenika/ca

na jednokratno sufinanciranje kupnje radnih bilježnica i radnog materijala za školsku godinu 2020./2021.

 

               Pozivaju se knjižari s području grada Vinkovaca da se prijave na poziv za sudjelovanje u realizaciji prava učenika/ca na novčani bon Grada Vinkovaca za sufinanciranje kupnje radnih bilježnica  i ostalog radnog materijala za školsku godinu 2020./2021.

             Zainteresirani knjižari uz pisanu Prijavu (obrazac na web stranici www.vinkovci.hr) moraju priložiti - izvod iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra (u izvorniku ili ovjerenoj preslici) ne stariji od šest mjeseci.

             Prijavu s pripadajućom dokumentacijom dostaviti na adresu

 

Grad Vinkovci

Upravni odjel društvenih djelatnosti

Bana J. Jelačića 1, 

32 100 Vinkovci

 

najkasnije do 08. lipnja 2020. godine.

 

        Između Grada Vinkovaca i knjižara sklopit će se Ugovor o poslovnoj suradnji kojim će biti reguliran postupak kupnje radnih bilježnica i radnog materijala putem novčanih bonova kojeg ostvaruju učenici/ce osnovnih škola Grada Vinkovaca.

 

 

                                                                                           GRADONAČELNIK

                                                                                          Ivan Bosančić, mag.oec.

                                                                                                                                                                                       

JAVNI POZIV

PRIJAVA