Objavljeno u Službene obavijesti, , Vijesti, 16.02.2021.

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Vinkovaca

Na temelju članka 96., stavka 3. i 4. i članka 113. Zakona o prostornom uređenju, 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19., u daljnjem tekstu Zakon) i točke 6. Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Vinkovca i upućivanje na javnu raspravu, (klasa: 350-02/18-01/04, urbroj: 2188/01-02-21-05, Vinkovci, 15. veljače 2021. godine), Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Vinkovaca

 

 

Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Vinkovca (u daljnjem tekstu: Plan) počinje 25. veljače 2021. godine, a završava 04. ožujka 2021. godine.

Tijekom javnog uvida tekstualni i grafički dio elaborata Prijedloga Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Vinkovca, bit će izloženi u Gradu Vinkovcima, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Kralja Zvonimira 1, 32100 Vinkovci, svakim radnim danom od 25. veljače 2021. godine do 04. ožujka 2021. godine, od 07.30 do 15.30 sati.

Javni uvid u Plan bit će moguć uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera.

Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Vinkovaca moći će se izvršiti i na mrežnoj stranici Grada Vinkovaca: www.grad-vinkovci.hr.  U nastavku link sa IDGUPVK.

Sukladno aktualnoj epidemiološkoj situaciji, javno izlaganje održat će se dana 01. 03. 2021. godine, s početkom u 12.00 sati, putem livestream servisa koji omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljena pitanja. 

https://us02web.zoom.us/j/88163873749?pwd=MnpOOTZMdm0rUGhqS2JyZHNjMnJ3dz09


Livestream servisu bit će moguće pristupiti koristeći poveznicu (link) koja će se objaviti na mrežnim stranicama Grada Vinkovaca (www.grad-vinkovci.hr).

Nadležna javnopravna tijela i fizičke osobe da daju mišljenja, prijedloge i primjedbe na Plan samo u skladu s člankom 101. Zakona, odnosno, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostavljati u skladu sa smjernicama dostavljenim za izradu nacrta Plana te se ne mogu postavljati novi ili drugačiji uvjeti.

Sukladno članku 101. stavku 4. Zakona, ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje, prijedlog ili primjedbu na Prijedlog Plana smatrat će se da je mišljenje dano te da je Prijedlog Plana izrađen u skladu s danim zahtjevom/zahtjevima za izradu nacrta Plana.

Ostali sudionici u javnoj raspravi sudjeluju na način da imaju pristup na javni uvid u Prijedlog Plana, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja te upućuju pisane prijedloge i primjedbe neposredno na:

 Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Kralja Zvonimira 1, 32100 Vinkovci ili

 e-mail adresu: mandica.sankovic@gmail.com.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe moguće je dostaviti, bez obzira na način dostave, zaključno s danom 04. ožujka 2021. godine.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu napisani čitko te nemaju naznačene podatke o podnositelju (naziv odnosno ime i prezime te adresu) i čitak potpis, neće se uzeti u obzir pri izradi izvješća o ovoj javnoj raspravi.

Pozivamo Vas da se uključite u javnu raspravu

KLASA: 350-02/18-01/04

URBROJ: 2188/01-09-21-06

Vinkovci, 15. veljače 2021. godine

GRAD VINKOVCI,

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša


Prijedlog Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Vinkovaca