Objavljeno u Službene obavijesti, 17.05.2022.

I Z V J E Š Ć E o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vinkovaca

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA

 

KLASA: 024-02/22-03/02

URBROJ: 2196-4-1-22-7

Vinkovci, 16. 05. 2022. godine

 

I Z V J E Š Ć E

o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura

za izbor članova i zamjenika članova

Savjeta mladih Grada Vinkovaca

 

            Na temelju članka 9. stavka 2., članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14) i članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 05/18), Gradsko vijeće Grada Vinkovaca pokrenulo je postupak izbora članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika dana 15. travnja 2022. godine objavom Javnog poziva u lokalnom tisku „Vinkovački list“ i na web stranici Grada https://www.grad-vinkovci.hr/hr    

 

            Savjet mladih Grada Vinkovaca je savjetodavno tijelo Grada Vinkovaca koje se osniva s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Vinkovaca koji promiču i zagovaraju prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.

 

            U Savjet mladih Grada Vinkovaca bira se 11 (jedanaest) članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika na vrijeme od 3 (tri) godine.

 

             Za članove Savjeta mladih mogu se kandidirati osobe:

  - s prebivalištem ili boravištem na području Grada Vinkovaca

  - koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo imaju od navršenih 15 (petnaest) do navršenih 30 (trideset) godina života.

 

            Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Grada Vinkovaca i njihove zamjenike imaju:

 

  • udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,
  • učenička vijeća,
  • studentski zborovi,
  • pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj
  • neformalne skupine mladih od najmanje 40 mladih.

 

            Komisija za izbor i imenovanja utvrđuje da su sve pristigle kandidature pravovremene i valjane.

 

    POPIS VAŽEĆIH KANDIDATURA: 

 

1. Predlagatelj: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA VINKOVCI

    Kandidat za člana: DANIJEL-IVICA PAVIČIĆ, rođ. 18.05. 1994.

    Kandidat za zamjenika člana: BERNARD VIČEVIĆ, rođ. 11.11. 1994.

 

2. Predlagatelj: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA VINKOVCI

    Kandidat za člana: MARKO BRNJIĆ, rođ. 03.10. 1997.

    Kandidat za zamjenika člana: IVAN CESTAR, rođ. 07.10. 1993.

 

3. Predlagatelj: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA VINKOVCI

    Kandidat za člana: LORENA BILIĆ, rođ. 10.09. 1996.

    Kandidat za zamjenika člana: IVA BARTULOVIĆ, rođ. 13.11. 1998.

 

4. Predlagatelj: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA VINKOVCI

    Kandidat za člana: MATEJ RUPČIĆ, rođ. 27.09. 1993.

    Kandidat za zamjenika člana: DRAŽEN ŠIBALIĆ, rođ. 07.09. 1995.

 

5. Predlagatelj: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA VINKOVCI

    Kandidat za člana: NIKOLA SLIŠKOVIĆ, rođ. 17.07. 1999.

    Kandidat za zamjenika člana: DARIJA BABIĆ, rođ. 04.08. 1999.

 

6.  Predlagatelj: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA VINKOVCI

    Kandidat za člana: LORETA KOVAČEVIĆ, rođ. 03.11. 1996.

    Kandidat za zamjenika člana: TINA HORVAT, rođ. 22.04. 1999.

 

7. Predlagatelj: MLADI PROTIV GLADI

    Kandidat za člana: FILIP ŠARČEVIĆ, rođ. 03.01. 1997.

    Kandidat za zamjenika člana: IVANA FUČEK, rođ. 19.04. 1998.

 

8. Predlagatelj: MLADI PROTIV GLADI

    Kandidat za člana: ANAMARIJA TENĐERA, rođ. 07.01. 1999.

    Kandidat za zamjenika člana: IVA IGNJAČIĆ, rođ. 08.11. 2003.

 

9. Predlagatelj: MLADI PROTIV GLADI

    Kandidat za člana: BRIGITA VIDINOVIĆ, rođ. 13.11. 2004.

    Kandidat za zamjenika člana: LUCIJA MIJATOVIĆ, rođ. 08.01. 2000. 

 

10. Predlagatelj: DRUŠTVO NAŠA DJECA VINKOVCI

      Kandidat za člana: ELLA HASEL, rođ. 02.07. 2006.

      Kandidat za zamjenika člana: ANA MARI STOJANOVIĆ, rođ. 09.07. 1997.

 

 

11. Predlagatelj: MLADEŽ VINKOVACA XO

      Kandidat za člana: IVAN STAŽIĆ, rođ. 27.07. 1996.

      Kandidat za zamjenika člana: IVAN BABIĆ, rođ. 10.07. 1993.

 

12. Predlagatelj: NEFORMALNA SKUPINA MLADIH

      Kandidat za člana: ANAMARIA MIŠIĆ, rođ. 21.10. 1996.

      Kandidat za zamjenika člana: ANA PIRŠLJIN, rođ. 01.07. 1996.

 

      Izrazi koji se koriste u ovom izvješću, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

 

 

 

 

                                                                                   PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA IZBOR

                                                                                   I IMENOVANJA

 

                                                                                   Mario Dražić


Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vinkovaca.pdf