Objavljeno u Službene obavijesti, 26.10.2020.

Godišnji plan upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu grada Vinkovaca za 2021. godinu