Objavljeno u Službene obavijesti, 17.01.2023.

Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15. i 37/12.) i članka 57. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 2/21.) Grad  Vinkovci donio je

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA 

KOJE PROVODE UDRUGE

I.

Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge (u daljnjem tekstu: Godišnji plan Grada Vinkovaca) utvrđuje se kako slijedi:

R. br.

Institucija

Naziv upravnog odjela

 

Naziv natječaja

Okvirni datum raspisivanja natječaja

Ukupna vrijednost natječaja    (EUR)

Okvirni broj planiranih ugovora

Visina financijske podrške      (od – do u EUR)

Financijska podrška se ostvaruje na rok od

2.

Grad Vinkovci

Upravni odjel društvenih djelatnosti

Javni natječaj Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima, projektima i aktivnostima u području socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja, rada s mladima i udrugama proisteklim iz Domovinskog rata za 2023. godinu

Veljača 2023.godine

112.815,00

40

133,00 do 13.280,00

tijekom 2023. godine

 

 

 

 

II.

Ovaj Godišnji plan Grada Vinkovaca stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Grada Vinkovaca https://grad-vinkovci.hr/hr

 

KLASA: 550-01/23-01/06

URBROJ: 2196-4-2-23-1

Vinkovci, 17. siječnja  2023. godine