Objavljeno u Službene obavijesti, 13.11.2019.

Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge 2020. god

         Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15.) i članka 47. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 8/09., 1/13. i 2/18.) gradonačelnik Grada Vinkovaca donosi

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA

KOJE PROVODE UDRUGE

I.

Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge (u daljnjem tekstu: Godišnji plan Grada Vinkovaca) utvrđuje se kako slijedi:

R. br.

Institucija

Naziv upravnog odjel

 

Naziv natječaja

Okvirni datum raspisivanja natječaja

Ukupna vrijednost natječaja    (kn)

Okvirni broj planiranih ugovora

Visina financijske podrške      (od – do u kn)

Financijska podrška se ostvaruje na rok od

1.

Grad Vinkovci

Upravni odjel za kulturu i turizam

Javni poziv za  dodjelu financijskih potpora programima, projektima, aktivnostima i manifestacijama u području kulture i  tehničke kulture Grada Vinkovaca za 2020. godinu

Prosinac 2019. godine

900.000,00

65

2.000,00 do 100.000,00

tijekom 2020. godine

2.

Upravni odjel društvenih djelatnosti

Javni natječaj Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima, projektima, aktivnostima i manifestacijama u području socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja i udrugama proisteklim iz Domovinskog rata za 2020. godinu

Studeni 2019.godine

550.000,00

40

1.000,00 do 100.000,00

tijekom 2020. godine

 

 

II.

Ovaj Godišnji plan Grada Vinkovaca stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Grada Vinkovaca https://grad-vinkovci.hr/hr.

 

KLASA: 230-01/19-01/02

URBROJ: 2188/01-02-19-1

Vinkovci, 11. studeni 2019. godine

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag.oec.