Objavljeno u Službene obavijesti, 23.12.2021.

Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka za grad Vinkovce - Izvješće za 1. godinu provedbe

Grad Vinkovci je usvojio Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka za grad Vinkovaca te za isti izrađuje godišnja izvješća o provedbi.

Predmet ovoga Izvješća jeste prva godina provedbe mjera iz Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka za grad Vinkovce (u nastavku: Izvješće). [i]

Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka za grad Vinkovce, (u nastavku: Akcijski plan ili AP), objavljen je u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca broj 06/20.

 

Akcijski plan je usvojilo Gradsko vijeće Grada Vinkovaca dana 05. svibnja 2020. godine, za razdoblje 2020.-2025. godine. Ovo Izvješće obuhvaća razdoblje svibanj 2020.-svibanj 2021. godine.

 

Pravna osnova izrade ovoga Izvješća je članak 57. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“ broj 127/19.).

 

Svrha izrade Izvješća je:

·      praćenje/ažuriranje provedbe planiranih mjera

·      informiranje javnosti, uključujući udruge i organizacije za zaštitu okoliša, zaštitu potrošača, udruge i organizacije koje zastupaju interese osjetljivih skupina stanovništva, gospodarska udruženja te nadležna tijela za zaštitu zdravlja i javno zdravstvo o provedbi mjera određenih AP.

 

Cilj Izvješća i AP je:

·      unapređenje kvalitete zraka na području grada Vinkovaca

 

Izvješće sadrži podatke o primjeni i provođenju mjera iz AP, daje opis provedenih aktivnosti, te opis aktivnosti koje se nastavljaju ili planiraju poduzimati tijekom narednog razdoblja.

 

 Izvješće je izrađeno temeljem očitovanja dostavljenih od strane nositelja, operatera i izvršitelja mjera AP.

Izvješće za prvu godinu provedbe