Objavljeno u Službene obavijesti, 19.05.2020.

Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka za grad Vinkovce

Gradsko vijeće Grada Vinkovaca usvojilo je Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka za grad Vinkovce, (Akcijski plan). Akcijski plan je izradila ovlaštena tvrtka Ekonerg - Institut za energetiku i zaštitu okoliša, d.o.o., Zagreb.

Akcijski plan je objavljen u Službenom glasniku Grada Vinkovaca broj 06/20. Službeni glasnik možete preuzeti na poveznici:

https://grad-vinkovci.hr/storage/app/media/SluzbeniGlasnik/2020/Vink2020br06.pdf

Akcijski plan možete preuzeti ovdje: Akcijski plan