Objavljeno u Vijesti, 30.06.2020.

Započeli radovi na izgradnji poučnih staza u Park šumi Kanovci

Danas su započeli radovi na projektu “Izgradnja poučne staze i pratećeg sadržaja-Park šuma Kanovci. Projekt je pripremila Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA, a vrijedan je gotovo 750.000 kuna.

Cilj ovog projekta, kojim će se dodatno obogatiti prostor budućeg rekonstruiranog PIK-ovog stana je educiranje i informiranje građana, posjetitelja i turista o šumi, održivom gospodarenju šumama, zaštiti šuma i okolišu kroz postavljanje informativnih ploča, odmorišta s klupama, rekreacijskih sprava za vježbanje, te informativno-edukacijskog punkta na otvorenom čime će se ujedno poboljšati dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma u javne svrhe.

“Ovo je prostor na kojem su se i prije nalazile poučne staze, međutim zub vremena je učinio svoje i bilo je nužno obnoviti ih. Osim obnove starih staza ovaj projekt podrazumijeva i njihovo produženje, odnosno izgradnju dodatnih staza na tom području”, ističe pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Hrvoje Niče. Ovom prilikom najavio je dva slična projekta, podjednake vrijednosti, oko 100.000 eura, a radi se o izgradnji poučnih staza na Sopotu i na Trbušancima. Upravo je projekt na Trbušancima, napominje, posebno zanimljiv jer i Općina Privlaka je pokrenula sličnu inicijativu sa svoje strane te bi Vinkovci i Privlaka, ako sve bude išlo po planu, mogli biti spojeni i šumsko-poučnim stazama.

“Ovo je jedan vrlo zanimljiv projekt preko kojeg imamo priliku ovu prekrasnu šumu staviti u funkciju, ali u funkciju koja će biti edukativne prirode. Osim toga što se naši sugrađani mogu upoznati sa šumom, mogu u njoj i aktivno boraviti, vježbati i uživati u prirodi. Ako ovo uzmemo kao cjelinu koja podrazumijeva i PIK-ov stan te samo izletište Sopot, onda ćemo imati predivan prostor za cjelodnevni boravak u prirodi”, rekao je gradonačelnik Ivan Bosančić prilikom današnjeg obilaska radova u šumi.

Voditeljica projekta Marina Hodak Domačinović naglašava da će projekt biti financiran od strane Europskog poljoprivrednog fonda, u 85% iznosu, dok će Republika Hrvatska pokriti preostalih 15% troškova.

“Poučna staza će po završetku radova biti duža za kilometar i na taj način ćemo povezati izletište Sopot, PIK-ov stan i Park šumu Kanovci u jedan turistički kompleks. Nakon završetka projekta šuma će biti otvorena za sve posjetitelje, ne samo za škole kao što je do sada bio slučaj, a osim poučne staze u sklopu ovoga projekta bit će uređena i sjenica na PIK-ovom stanu, koja je početna i završna točka svih grupa koje dolaze u obilazak”, objašnjava Marina Hodak Domačinović. Predviđeno trajanje radova je 6 mjeseci, no predviđanja su da će isti završiti i ranije.