Objavljeno u Vijesti, 30.09.2019.

„ZAJEDNO ZA BOLJE SUTRA 2019“

Prošle godine krenuli smo sa tribinom „Zajedno za bolje sutra“ Mjesnih odbora Grada Vinkovaca, koja je polučila veliki uspjeh. Gradska uprava mora biti u stalnoj interakciji s građanima i želja nam je da kroz ove tribine u našim mjesnim odborima, dođemo do kvalitetnih informacija. Tribinama će nazočiti i pročelnici Upravnih odjela i Službi Grada Vinkovaca, a sve kako bi lakše i mjerodavnije mogli odgovoriti na pitanja, prijedloge, komentare i dr. Pozivamo Vas i ove godine na tribinu „ZAJEDNO ZA BOLJE SUTRA 2019“. kako bismo svima nama život u Vinkovcima učinili još ljepšim i lakšim, te zajedničkim snagama napredovali ka boljoj budućnosti.