Objavljeno u Vijesti, 18.09.2019.

U Vinkovcima otvoreno vježbalište za bicikliste i pješake

Učenici vinkovačkih osnovnih škola i dječjih vrtića od danas mogu učiti prometna pravila i ponašanja u prometu na kompletno opremljenom poligonu za bicikliste i pješake, koji je za tu svrhu otvoren na prostoru Autokluba Vinkovci, u ulici Josipa Matasovića.

Vinkovački poligon, jedan od najmodernijih takvog tipa u Hrvatskoj, vrijedan milijun i sto tisuća kuna, koji se prostire na 5.000 kvadratnih metara, trebao bi biti polazišna točka za edukaciju novih generacija u prometu, a sve kako bi se smanjio broj prometnih nesreća, naročito onih u kojima stradavaju djeca.

“Upravo je cilj svega ovoga zaštita jedne od najugroženijih skupina u prometu, odnosno djece. Znamo da su naši najmlađi često zaigrani i ne razmišljaju o opasnostima koje ima prijete te ujedno i, ne svojom krivicom, ne educirani o ponašanju u prometu. Greške u prometu najskuplje su upravo kada su djeca u pitanju, jer ona su nam najveće bogatstvo i stoga smo prostor nekadašnjeg starog auto-poligona odlučili prenamijeniti za ovu svrhu. Na ovom vježbalištu planiramo provoditi sve naše akcije koje i inače radimo s djecom, zato nam je važna suradnja sa školama, vrtićima i policijom, ali i s jedinicama lokalne samouprave”, ističe predsjednik Autokluba Vinkovci Ivo Bikić. Vježbalište za male bicikliste opremljeno je svom potrebnom prometnom signalizacijom, koja vjerno dočarava situacije u prometu u naseljenom mjestu. Djeca tako uče kako reagirati na pješake, na svjetlosnu signalizaciju na semaforima, kako pristupiti zebri, ali i one kompliciranije radnje, odnosno kako se ponašati u jednosmjernoj ulici i na cesti s prednošću prolaska.

Od ukupnog iznosa utrošenog u opremanje ovog poligona, 386 tisuća kuna sredstva su sufinancirana iz Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa koji između ostalih provodi i Ministarstvo unutarnjih poslova, dok je ostatak osiguran iz vlastitih sredstava Autokluba Vinkovci.

“Svake godine iz sredstava Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa nastojimo financirati određene preventivne projekte, za što je recimo u prošloj godini izdvojeno preko 20 milijuna kuna. Jedan od tih projekata je i ovaj poligon za vježbu biciklista i pješaka u Vinkovcima, koji je zasigurno vrlo korisna investicija, usmjerena direktno u sigurnost cestovnog prometa. Znamo svi da nam u Hrvatskoj, na žalost, još uvijek nedostaje prometne kulture i ovakva su vježbališta nužna kako bi educirali makar one naše najmlađe sudionike u prometu”, objašnjava Josip Mataija, voditelj Službe za sigurnost cestovnog prometa u MUP-u.

Boris Klinec, policijski službenik za preventivu u cestovnom prometu u Policijskoj upravi vukovarsko-srijemskoj, ovom je prilikom iznio podatke koji govore da se na našem području u proteklih nekoliko godina ustalio broj od 4 posto prometnih nesreća u kojima sudjeluju djeca, a koje uglavnom završavaju s lakšim ili težim tjelesnim ozljedama.

“Svi moramo pridonositi sigurnosti u prometu, zato je ovaj poligon idealno mjesto da djeca nauče prometna pravila i ponašanja, ali možda i da oni stariji nauče kako paziti na djecu. Ovakve investicije nisu česte i ovakva vježbališta nemaju svi gradovi. Stoga moramo biti zahvalni HAK-u što su prepoznali potrebu za izgradnjom ovog najmodernijeg poligona upravo u Vinkovcima”, rekao je ovom prilikom gradonačelnik Ivan Bosančić. Treba napomenuti da su mališani za ovu prigodu bili opremljeni svom opremom koju bi biciklisti u prometu trebali koristiti, od reflektirajućih prsluka i kaciga do ostalih signalizacijskih pomagala.