Objavljeno u Vijesti, 29.05.2020.

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KUPNJE RADNIH BILJEŽNICA I OSTALOG RADNOG MATERIJALA - OBAVIJEST RODITELJIMA/SKRBNICIMA

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KUPNJE RADNIH BILJEŽNICA I OSTALOG RADNOG MATERIJALA - OBAVIJEST RODITELJIMA/SKRBNICIMA

 

Grad Vinkovci će i sljedeće školske godine sufinancirati troškove kupnje radnih bilježnica i ostalog radnog materijala učenicima osnovnih škola s područja grada Vinkovaca dodjelom novčanih bonova (vaučera) u iznosu 500,00 kuna.

 

Pravo na sufinanciranje ostvaruje svaki učenik osnovne škole na području grada Vinkovaca koji će u novoj školskoj godini 2020./2021. upisati II. - VIII. razred te koji zajedno s barem jednim roditeljem/skrbnikom ima prebivalište u gradu Vinkovci.

 

VAŽNO! Roditelji učenika koji su prethodnih školskih godina ostvarili prava na vaučere i jednokratne naknade za 1. razrede osnovnih škola NISU DUŽNI dostavljati popunjene obrasce te popratnu dokumentaciju. Naime, popis korisnika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje izrađuju osnovne škole i UO društvenih djelatnosti temeljem dosadašnjih popisa za ostvarivanje prava na dodjelu vaučera i prava na jednokratnu naknadu za prve razrede osnovnih škola.

 

Roditelji učenika koji prethodnih školskih godina nisu ostvarili ovo pravo zbog neispunjavanja uvjeta (primjerice, koji su nedavno doselili u Vinkovce te upisali školu na području grada), a koji su ove godine uvršteni na popis za ostvarivanje prava na jednokratno sufinanciranje DUŽNI SU putem svojih škola dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

1.   ispunjen obrazac Zahtjeva za sufinanciranje u školskoj godini 2020./2021.

2. obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za jednog    roditelja/skrbnika (ne starije od 6 mjeseci)

3. vlastoručno potpisanu Izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

Obrazac i Izjavu možete zatražiti u svojim školama ili putem e-maila na: drustvene@vinkovci.hr

Odluka o jednokratnom sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica i ostalog radnog materijala učenicima osnovnih škola s područja grada Vinkovaca za školsku godinu 2020./2021.