Objavljeno u Vijesti, 16.03.2020.

Senat Sveučilišta u Zagrebu odobrio izvođenje stručnog studija Drvne tehnologije – od akademska godina 2020./2021. izvodit će se u Vinkovcima

VINKOVCI, 12.03.2020. – Vukovarsko-srijemska županija, Grad Vinkovci, Centar kompetencija Vinkovci i Šumarski fakultet su 2019. potpisali sporazum i ugovor o suradnji s ciljem izvođenja stručnog studija Drvna tehnologija u Vinkovcima od akademske godine 2020./2021. Za izvođenje studija bila je potrebna suglasnost Senata Sveučilišta u Zagrebu, koja je dobivena 18.02.2020.

Ovim činom će se preddiplomski stručni studij Drvne tehnologije od iduće jeseni izvoditi u Vinkovcima. Stručni će studij u prvi semestar moći upisati do 40 studenata. Trajat će šest semestara, a njegovim završetkom, studenti će steći stručni naziv – stručni prvostupnik drvne tehnologije. Nositelj organizacije i izvođenja nastave na stručnom studiju je Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet koji se obvezuje organizirati i izvoditi nastavu po Programu i Planu stručnog studija.

Drvni sektor ima veliku potrebu za visokoobrazovanim stručnjacima tako da velik broj stručnih prvostupnika drvne tehnologije ima svoje mjesto na tržištu rada. Osim toga, završetkom studija prvostupnici imaju mogućnost nastavka studiranja na nekom od diplomskih ili specijalističkih studija Šumarskog fakulteta u Zagrebu ili drugih fakulteta. Više o studijima možete pročitati na:

https://www.sumfak.unizg.hr/hr/studiji/studij-drvne-tehnologije/preddiplomski-strucni-studij/

https://www.sumfak.unizg.hr/hr/studenti/referada/