Objavljeno u Vijesti, 01.04.2020.

Propusnice stožera civilne zaštite grada Vinkovaca

Od 23. ožujka 2020. godine na snazi je Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj. Zabrana iz ove Odluke ne odnosi se na:

       a. promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,

     b. dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,

     c. izvješćivanje javnosti,

     d. stanovnika koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb,

     e. iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci i starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština

     f. putovanja na posao i s posla, ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće,

     g. žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.

Propusnice za slučajeve navedene pod a), b), c), d), f) i g) izdaju poslodavac ili liječnik, dok propusnice u slučajevima navedenim pod e) izdaje Stožer civilne zaštite Grada Vinkovaca.

Zahtjevi građana za izdavanjem propusnice Stožera civilne zaštite Grada Vinkovaca zaprimaju se putem:

 1. online obrasca na: http://civilna.zastitavk.vinkovci.hr/
 2. e-mail adrese na: civilna.zastitavk@vinkovci.hr 
 3. iznimno: osobno u Stožeru civilne zaštite Grada Vinkovaca na adresi Bana Jelačića 1, Vinkovci od 8 do 14 sati

 

Za izdavanje propusnice potrebno je obavezno dostaviti sljedeće podatke:

- ime i prezime podnositelja zahtjeva

- OIB podnositelja zahtjeva

- adresu  i mjesto stanovanja podnositelja

- kontakt telefon podnositelja

- kontakt e-mail podnositelja

- vrsta razloga (skrb o djetetu, skrb o starijoj osobi, kupnja hrane i osnovnih namirnica i sl.)

- obavezno obrazložiti razlog traženja propusnice, te navesti ime, prezime i dob osobe kojoj se pruža skrb

- navesti točne datume za koje se traži propusnica

- obavezno navesti adresu i mjesto na kojoj će se  vršiti skrb o djeci ili starijima ili na koju će se dostavljati hrana i osnovne potrepštine

 

Za predane zahtjeve s nepotpunim podacima propusnica neće biti izdana!

 

Izdavanje propusnica:

 1. za zahtjeve poslane putem online obrasca i e-maila
   • u roku 24 sata od podnošenja zahtjeva, propusnice se šalju na kontakt e-mail podnositelja naznačen u zahtjevu
 1. za zahtjeve predane osobno u Stožeru  
   • od 8.00 do 14.00 sati na adresi Bana Jelačića 1, Vinkovci; uz obvezno predočenje identifikacijskog dokumenta, te uz poštivanje svih mjera sprječavanja širenja virusa.