Objavljeno u Vijesti, 22.02.2019.

Projekt „Vrijeme užine III“

Gradonačelnik Ivan Bosančić potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za još jedan uspješan i hvalevrijedan projekt „Vrijeme užine III“ ukupne vrijednosti 1.126.731,11 kuna.

Bespovratna sredstva za provedbu Projekta osigurana su u Fondu europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. Navedena sredstva odobrilo je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kroz poziv „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2018.-2019.)“

Gradu Vinkovcima, kao Nositelju projekta, odobreno je financiranje projektnih aktivnosti usmjerenih na ublažavanje materijalne deprivacije tipa 1 – nedostatak hrane u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 1.126.731,11 kn.

Projekt „Vrijeme užine III.“ obuhvaća aktivnosti kojima se osigurava dodjela školskog obroka djeci iz socijalno ugroženih obitelji tijekom boravka u osnovnoj školi, a u svrhu suzbijanja siromaštva i socijalne isključenosti. Projektom će se osigurati 196.175 obroka u školskoj godini 2018./2019. za 1275 korisnika projekta iz 6 osnovnih školama s područja grada Vinkovaca i 7 škola s područja Vukovarsko-srijemske županije.

Projekt „Vrijeme užine III.“ nastavak je istoimenih projekata koji su se uspješno proveli u prethodnim školskim godinama.

Stopa sufinanciranja za ovaj i slične projekte socijalne tematike iznosi 100% bespovratnim sredstvima i to 85% iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), te 15% iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Cilj FEAD-a je promicanje socijalne kohezije i socijalne uključenosti pridonoseći smanjenju siromaštva, posebice teških oblika siromaštva poput dječjeg siromaštva, beskućništva i nedostatka hrane. Putem Fonda se pruža nefinancijska pomoć najpotrebitijim osobama, poput hrane i osnovne materijalne pomoći (kao što su odjeća, higijenski proizvodi, školski pribor i sl.) te aktivnosti socijalnog uključivanja usmjerene na najpotrebitije osobe.

Grad Vinkovci je još jednom pokazao svoju socijalnu osjetljivost te se priključio promicanju suzbijanja siromaštva i socijalne isključenosti uz poštivanje načela dostojanstvenog postupanja, antidiskriminacije, jednakosti spolova i jednakih mogućnosti građana Vinkovaca i okolnih mjesta čije su osnovne škole partneri u ovom projektu.

Partneri u projektu:

O.Š. „Antun Gustav Matoš“, Vinkovci, O.Š. Bartola Kašića, Vinkovci O.Š. Josipa Kozarca, Vinkovci O.Š. Ivana Gorana Kovačića, Vinkovci O.Š. Vladimira Nazora, Vinkovci O.Š. Ivana Mažuranića, Vinkovci O.Š. Vođinci, Vođinci O.Š. Josipa Lovretića, Otok, O.Š. „Ivan Kozarac“ , Nijemci O.Š. Stjepana Antolovića, Privlaka. O.Š. „Julija Benešića“, Ilok O.Š. Čakovci, Čakovci O.Š. „Vladimir Nazor“, Komletinci

„Grad Vinkovci ulažu u sve segmente na području odgoja i obrazovanja od ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu, stipendiranja učenika, podjele besplatnih udžbenika i to nam predstavlja apsolutni prioritet. Na tragu navedenog je i ovaj projekt , koji se već treću godinu uspješno provodi„ istaknuo je gradonačelnik grada Vinkovaca Ivan Bosančić mag.oec.

Projektni prijedlog „Vrijeme užine III.“ pripremili su djelatnici Agencije za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. koji će svojim stručnim znanjem i iskustvom pomoći i u provedbi ovoga projekta.