Objavljeno u Vijesti, 31.07.2020.

Preporuka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

Preporuka o radnom wemenu ugostiteljskih objekata na podrudju grada Vinkovaca iz skupine "Restorani" i "Barovi" za radne dane do 23.00 sata, a vikendom (petak, subota, nedjelja) don 24.00 sata.