Objavljeno u Vijesti, 09.10.2018.

Na prostoru buduće knjižnice pronađeni bogati arheološki nalazi

Danas su na prostoru bivših ”Lokosa” i buduće Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci predstavljeni rezultati brojnih arheoloških istraživanja provedenih na tom prostoru te su najavljene aktivnosti koje slijede. Rezultate je predstavio Hrvoje Vulić, kustos Gradskog muzeja Vinkovci i voditelj istraživanja, a prostor je obišao i gradonačelnik Ivan Bosančić koji je rekao više o budućim radovima.

Istraživanja na prostoru bivšeg Hrvatskog doma i buduće knjižnice počela su još 2011. godine i vršila su se u tri etape – u 2011. godini, u 2015. i zaključna faza u 2018. godini. Zbog poteškoća s financiranjem istraživanje nije ranije dovršeno, no kada su osigurana sredstva i kada je novi projekt konačno riješen i napravljen, ostvareni su preduvjeti da se završe arheološka istraživanja. Po novom projektu, zbog potrebe građevine cijela površina je trebala biti istražena, tako da je u 118 radnih dana ukupno istraženo 2700 kvadratnih metara. ”Kao što je i očekivano, na ovom prostoru pronađena je velika količina nalaza, preko 2 tisuće posebnih nalaza, a to su nalazi od metala, posebni nalazi od keramike, od kosti, slonovače, stakla i slično. Pronađeno je preko tone keramike i sličnog materijala iz rimskog vremena, a pronađeni su vrijedni nalazi iz otomanskog razdoblja za koje prije nismo znali da su se nalazili u ovom području. Isto tako, pronađen je i jedan vrlo vrijedan povijesni dokument, a to je vremenska kapsula iz vremena gradnje prve knjižnice iz 30-ih godina prošlog stoljeća. Tu su poimence nabrojani najveći donatori knjižnice, a taj komadić vinkovačke povijesti restauriran je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici i trenutno se nalazi u Gradskom muzeju”, pojasnio je Vulić. Dodao je i kako su istraživanja djelomično ispunila očekivanja jer nisu pronađeni nekakvi značajniji i bolje očuvani arhitektonski ostaci koje su očekivali na ovome području. Pronađen je velik broj raznih jamskih objekata, bunara i slično koji datiraju od 1. do 5. stoljeća, a radi se o nekakvom međuprostoru između gradskih funkcionalnih cjelina.

Što se tiče tih pokretnih nalaza, bilo je tu mnogih lijepih iznenađenja za arheologiju. Posebno se izdvaja nalaz u jednom od bunara gdje su pronađena dva zlatna novca – Valentijana i Valensa – dva rimska cara koja su živjela na području Vinkovaca i jednu mrtvu ženu za čiju se analizu još čekaju rezultati iz Zagreba. Na dnu bunara bila je i ostava željeznog oruđa za obradu drveta, bakreni predmeti, vrčevi i slično. U zadnjoj sezoni pronađen je i jedan zlatni prsten, ali i brojni zanimljivi predmeti od kosti i slonovače. Svakako se izdvaja i nalazak kostiju jedne vrste mediteranskog morskog psa i iz ove sezone pronalazak kamenice. Svi predmeti su iz rimskog razdoblja, od 1. do 5. ili 6. stoljeća.

Gradonačelnik Ivan Bosančić istaknuo je kako su Vinkovci opet pokazali svoje arheološko bogatstvo. ”Možemo biti zadovoljni da je ta faza završena na ovom prostoru i da sada možemo pristupiti raspisivanju natječaja za izvođača radova za prostor knjižnice. U budućnosti, u svakom onom objektu kojega budemo radili i gdje god budemo kopali, moramo voditi računa o arheologiji i prije toga pregledati prostor ispod jer to je nešto što čini Vinkovce bogatijima i prikazuje prostor gdje se živi toliko tisuća godina i doprinosi sveukupnom razvoju. Sada ćemo pristupiti raspisivanju javnog natječaja za izvođača radova i kada završi javna nabava moći će krenuti sama izgradnja”, pojasnio je gradonačelnik.

U drugoj fazi je predviđeno da se, iza same knjižnice, projektira dodatna zgrada muzeja koja će biti namijenjena najviše našem srebru i gdje bi trebalo svijetu prikazati to bogatstvo koje je pronađeno u Vinkovcima.