Objavljeno u Vijesti, 01.09.2020.

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za su/financiranje troškova prijevoza redovitih učenika/ca srednjih škola s područja Grada Vinkovaca

Na temelju članka 2. Zaključka o su/financiranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Grada Vinkovaca i  naknadi dijela stvarnih troškova za prijevoz učenika za nastavnu godinu 2020/2021., KLASA: 602-03/20-01/07, URBROJ: 2188/01-02-20-01, od dana  20. kolovoza 2020. godine, Grad Vinkovci objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje Zahtjeva za su/financiranje troškova prijevoza redovitih učenika/ca srednjih škola  s područja Grada Vinkovaca i  naknadi dijela stvarnih troškova za prijevoz učenika za nastavnu godinu 2020/2021

I.

Grad Vinkovci poziva sve redovite učenike/ce srednjih škola grada Vinkovaca s prebivalištem na području grada Vinkovaca da se prijave za ostvarivanje prava na su/financiranje troškova javnog linijskog autobusnog gradskog prijevoza.

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti redoviti učenici/ce srednjih škola na području grada Vinkovaca s prebivalištem u gradu Vinkovci.

Sufinanciranje troškova prijevoza učenika/ca srednjih škola utvrđuje se za razdoblje 07. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. godine.

II.

Javni se poziv objavljuje na službenoj internetskoj stranici Grada Vinkovaca  www.vinkovci.hr i autobusnog gradskog prijevoznika www.polet.hr.

Prijava na javni poziv obuhvaća:

  1. Ispunjenu potvrdu (obrazac se može pronaći na stranicama Grada www.vinkovci.hr  ili preuzeti u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca, Kralja Zvonimira 1, soba broj 7/2, na šalteru autobusnog prijevoznika Polet Vinkovci, Kralja Tomislava 1)

          Potvrda

  1. Obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za učenika/cu (ne starije od šest mjeseci) 

Prijave se podnose osobno na šalteru autobusnog gradskog prijevoznika Polet Vinkovci, Kralja Tomislava 1, Vinkovci.

III.

Učenici s prebivalištem na području naselja Trbušanci i Jošine sukladno članku 3., stavak 3 Zaključka  prijavu za naknadu dijela stvarnih troškova za prijevoz  podnose 

  • osobno: Upravni odjel društvenih djelatnosti, Odsjek za predškolski odgoj, osnovno i srednje školstvo i visoko obrazovanje, Kralja Zvonimira 1, soba broj 7/2

Prijava na javni poziv obuhvaća:

Ispunjenu potvrdu (obrazac se može pronaći na stranicama Grada www.vinkovci.hr i ili  preuzeti u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca, Kralja Zvonimira 1, soba broj 7/2) 

Potvrda

Obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za učenika/cu (ne starije od šest mjeseci) 

Potvrdu banke o IBAN broju tekućeg računa ili ispis podataka o IBAN broju tekućeg računa internetskog bankarstva (instrukcija za plaćanje) 

IV.

Za sve upite i dodatne informacije obratiti se na email: drustvene@vinkovci.hr ili telefon 032 63 84 62.