Objavljeno u Vijesti, 14.08.2020.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije obrazovno-razvojnog centra Vinkovci

Naziv projekta: Izrada projektno-tehničke dokumentacije Obrazovno-razvojnog centra Vinkovci

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partner projekta: Vukovarsko – srijemska županija

Stručna pomoć pri provedbi projekta: Razvojna agencija Vukovarsko – srijemske županije

Upravljačko tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Posredničko tijelo: SAFU

Ukupna vrijednost projekta: 1.033.991,20 kuna

Bespovratna sredstva: 878.892,52 kuna

Trajanje projekta: 15. svibnja 2020. do 15. svibnja 2023.

Cilj projekta:

Projekt „Izrada projektno-tehničke dokumentacije Obrazovno-razvojnog centra Vinkovci“ razvija se u okviru napora Grada Vinkovaca usmjerenih na pripremu zaliha strateških projekata regionalnog razvoja. Cilj projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zgrade „Mađarske škole“ koja će biti namijenjena smještaju obrazovnih i športsko-rekreacijskih ustanova i udruga, a u svrhu doprinosa poboljšanju obrazovne strukture grada Vinkovaca i Vukovarsko – srijemske županije, te razvoju gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama. Prije svega Glazbene škole Josipa Runjanina, Visoke škole za informatiku s inovacijsko-razvojnim centrom koja je u procesu osnivanja u suradnji s Visokom školom za informacijske tehnologije Zagreb, te Studija drvne tehnologije. Obnovljeni objekt biti će u potpunosti prilagođen potrebama razvoja suvremenih programa i sadržaja u obrazovanju i športu. Projekt ima za cilj dugoročno doprinijeti porastu broja mladih sa završenim visokim obrazovanjem i to stvaranjem pretpostavki za razvoj visokog obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada, te poboljšanje dostupnosti istih u Vinkovcima i Vukovarsko – srijemskoj županiji.

Aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta:

  1. Izrada projektno-tehničke dokumentacije
  2. Upravljanje projektom
  3. Promidžba i vidljivost

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.