Objavljeno u Vijesti, 27.03.2019.

Istočna obilaznica grada Vinkovaca

Gradonačelnik Vinkovaca Ivan Bosančić danas je posjetio gradilište istočne obilaznice grada Vinkovaca. Radovi na projektu vrijednom 120 milijuna kuna započeli su u svibnju 2017. godine i teku predviđenom dinamikom, a do sada, kako se moglo čuti, realizirano je oko 70 posto predviđenih sredstava i preko 80 posto predviđenih radova. Po obilasku gradilišta gradonačelnik Ivan Bosančić izrazio je zadovoljstvo onim što je vidio i dinamikom radova te posebice istaknuo to što je uvažena inicijativa Grada da se križanja sa semaforima zamijene rotorima kao puno bolje rješenje.

“Mi se nadamo kako ćemo se za Dan grada imati priliku provozati obilaznicom. Vidimo kako je većina planiranog odrađena i još ostaje ona zadnja, finalna etapa. Za asfaltiranje je preostao tek kilometar ceste, a svoje obrise dobili su svi objekti na obilaznici i gotovo svi su u završnoj etapi, a što je bilo najzahtjevnije. Drago mi je da radovi idu zacrtanim smjerom i da se ispunjavaju rokovi. Znamo da smo tražili određene izmjene, da se umjesto križanja sa semaforima naprave rotori, i zbog toga ćemo morati još neko vrijeme pričekati kako bi mogli koristiti samu obilaznicu, ali, evo, danas možemo reći da su radovi došli u tu fazu da vidimo sam kraj i da će građani što prije moći koristiti ovaj pravac“, istaknuo je gradonačelnik Ivan Bosančić.

Koliko će to značiti za grad Vinkovce, ali i za cijelu županiju, kazao je, dobro je poznato. “Svaki novi put otvara neku novu gospodarsku priču i daje priliku da se razvijaju neki drugi pravci. Ovdje je, međutim, ponajprije radi građana Vinkovaca, važno da se kamionski promet makne iz grada radi sigurnosti djece i svih onih koji su u gradu, što je meni najvažnije. Onda, naravno, dolazimo i do gospodarske koristi, do otvaranja cijelog jednog novog područja grada Vinkovaca za korištenje, a tu su onda i prometni i gospodarski benefiti i za druge dijelove naše županije“, istaknuo je Ivan Bosančić.

“Izvršili smo oko 70 posto radova financijski, a fizički smo završili preko 80 posto. Znači sada ulazimo u završnu etapu radova. Ostalo nam je nekih kilometar ceste da nije pokriveno asfaltom, a od četiri objekta, tri su skoro gotova i jedan je na oko 50 posto izvršenosti. Sve radove planiramo završiti u roku, u sedmom mjesecu kako je planirano“, istaknuo je Ivan Oroz, tehnički direktor Osijek Koteksa.

Projektom vrijednim 120 milijuna kuna isfinancirana je gradnja dvije etape obilaznice. Ukupno, riječ je o 7 kilometara ceste i četiri objekta: nadvožnjak preko željezničke pruge Zagreb-Tovarnik, nadvožnjak preko kraka 5 čvora “Vinkovci–istok”, nadvožnjak preko željezničke pruge Vinkovci-Drenovci i nadvožnjak preko industrijskog kolosijeka za Silos.