Objavljeno u Vijesti, 24.10.2018.

Grad i Spačva postigli dogovor oko prikupljanja zelenog otpada

Vinkovčani od danas imaju opciju odvoza i odlaganja zelenog otpada, odnosno drvne mase, u prostore Spačve gdje će isti usitniti i iskoristiti za potrebe rada pogona. S obzirom da nam se zeleni otpad u zadnje vrijeme pokazao kao problem, kako onaj s javnih površina, tako i onaj iz dvorišta građana, odlučili smo pokrenuti suradnju sa Spačvom na obostranu korist. Nadam se da će građani prepoznati dobrobiti ovog projekta i sav onaj drvni otpad, koji sami ne mogu iskoristiti, odvoziti u prostore Spačve svakim radnim danom od 7 do 15 sati.